0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w fakturach uproszczonych - czy paragon z NIP przestanie być fakturą uproszczoną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w sprawie paragonów z NIP do 450 zł (tj. fakturą uproszczoną). Trwają konsultacje podatkowe odnoszące się do tego, czy paragon z NIP do kwoty 450 zł brutto może stanowić fakturą uproszczoną. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie zmiany w fakturach uproszczonych mają zostać wprowadzone!

Paragon z NIP – faktura uproszczona

Aktualnie, aby paragon z NIP stanowił fakturę uproszczoną, muszą być spełnione określone warunki:

  • kwota paragonu nie może przekraczać 450 zł lub 100 euro (przyjmując kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia);
  • paragon musi zawierać NIP nabywcy.

Zmiany w fakturach uproszczonych

Ministerstwo Finansów zamierza zredukować obowiązki administracyjne poprzez założenie, że paragon fiskalny z NIP przestanie być fakturą uproszczoną. Propozycja ta została podjęta na podstawie rozmów przeprowadzanych ze środowiskiem biznesowym i jest to wyjście naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe.

Podjęte działania w sprawie faktur uproszczonych mają również związek z panującą epidemią COVID-19, która utrudnia polskim przedsiębiorcom prowadzenie firm.

Zgodnie z założeniami MF model przepisu wyglądałby następująco:

art. 106e ustawy o VAT:
5. Faktura może nie zawierać:
3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro – danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11–14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

Jakie będą skutki wprowadzonych zmian?

W tym momencie nabywca nie musi wymagać wystawienia faktury do paragonu z NIP poniżej 450 zł, bo ten w istocie sam stanowi dowód zakupu, który można ująć w ewidencjach. Po zmianach paragon z NIP poniżej 450 zł przestanie być dowodem zakupu (tj. fakturą) i nabywca może wymagać wystawienia pierwotnej faktury lub może otrzymać fakturę zbiorczą do paragonów z NIP. Jeśli chodzi o sprzedawcę, nie będzie musiał ewidencjonować wystawionych paragonów z NIP w nowym JPK_V7.

Przed zmianamiPo zmianach
Paragon z NIP poniżej 450 zł brutto stanowi fakturę uproszczonąParagon z NIP poniżej 450 zł brutto nie będzie stanowił faktury uproszczonej
Paragon z NIP poniżej 450 zł można ująć w ewidencjachParagonu z NIP poniżej 450 zł nie można ująć w ewidencjach
Sprzedawca musi wykazywać paragony z NIP każdy z osobna (zmiana od 1 stycznia 2021 roku)Sprzedawca nie musi wykazywać paragonów z NIP w nowym JPK_V7

Jedną z propozycji jest również wprowadzenie na fakturach uproszczonych dodatkowej informacji: m.in. nazwy (imię i nazwisko) oraz adresu nabywcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów