0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umieszczanie numeru NIP nabywcy na paragonie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 oraz § 9 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas, paragon fiskalny powinien zawierać m. in. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy. Wprowadzenie takich zasad miało na celu ułatwienie podatnikom korzystających z kas rejestrujących, wystawiania tzw. faktur uproszczonych. Prawo to istnieje w przypadku transakcji nieprzekraczających kwoty 450 zł lub 100 euro.

Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami jakie były zawarte w przepisach przejściowych rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy:

  • do dnia 30 września 2013 r. mogli korzystać z dotychczasowych zasad prowadzenia ewidencji,

  • po dniu 30 września 2013 r. wymogi stawiane przez ww. rozporządzenie były stosowane obligatoryjnie z uwzględnieniem możliwości dalszego wykorzystywania już posiadanych kas.

Wynikało z tego, że w przypadku kiedy kasa wykorzystywana przez podatnika nie była przystosowana do zawierania numeru NIP nabywcy na paragonie na jego żądanie, to przedsiębiorca mógł w dalszym ciągu korzystać z niej po dniu 30 września 2013 r. Takie stanowisko bowiem przyjął wówczas resort finansów: (...) Podatnicy nie są zatem obowiązani z tego tytułu wymieniać "starych" kas na nowe, gdyż brak ww. funkcji w “starych” kasach nie powoduje, że nie mogą być one stosowane dla rozliczeń podatkowych. Jeśli natomiast podatnik uznałby, że ww. funkcja oferowana w nowych kasach byłaby atrakcyjna dla niego biznesowo, wówczas podatnik może wymienić “starą” kasę na tę nową - jest to jednak decyzja podatnika. Z powyższego wynika, że wprowadzona ww. zmiana w stosowaniu kas rejestrujących ma ułatwić, a nie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej podatnika. (…).

Obecnie kasy fiskalne, które będą mogły umieścić NIP nabywcy na paragonie, mogą stać się bardziej popularne, a nawet konieczne. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2020 r. faktura do paragonu będzie możliwa do wystawienia tylko i wyłącznie w przypadku, gdy paragon będzie zawierał numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP). W myśl nowego art. 106b ust. 5 ustawy o VAT: W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W myśl nowych przepisów kontrahent dokonujący zakupów firmowych, w momencie wystawiania paragonu powinien poinformować sprzedawcę o firmowym charakterze wydatku, tak by ten mógł umieścić NIP nabywcy na paragonie. Przepisy nie będą miały zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów