Poradnik Przedsiębiorcy

Umieszczanie numeru NIP nabywcy na paragonie

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 oraz § 9 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas, paragon fiskalny powinien zawierać m. in. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy. Wprowadzenie nowych zasad miało na celu ułatwienie podatnikom korzystających z kas rejestrujących sprzedaż, wystawiania tzw. faktur uproszczonych. Prawo to istnieje w przypadku transakcji nieprzekraczających kwoty 450 zł lub 100 euro.

Posłowie stwierdzili, że takie regulacje mogą być niekorzystne dla przedsiębiorców. Umieszczanie numeru NIP na paragonie na żądanie nabywcy wiążę się ze zwiększeniem kosztów z tytułu zakupu nowych kas.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach przejściowych rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy:

  • do dnia 30 września 2013 r. mogą korzystać z dotychczasowych zasad prowadzenia ewidencji,

  • po dniu 30 września 2013 r. wymogi stawiane przez ww. rozporządzenie będą stosować obligatoryjnie z uwzględnieniem możliwości dalszego wykorzystywania już posiadanych kas.

Wynika z tego, że w przypadku kiedy kasa wykorzystywana przez podatnika nie jest przystosowana do zawierania numeru NIP nabywcy na paragonie na jego żądanie, to przedsiębiorca będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z niej po dniu 30 września 2013 r. Takie stanowisko bowiem przyjął resort finansów: (...) Podatnicy nie są zatem obowiązani z tego tytułu wymieniać "starych" kas na nowe, gdyż brak ww. funkcji w “starych” kasach nie powoduje, że nie mogą być one stosowane dla rozliczeń podatkowych. Jeśli natomiast podatnik uznałby, że ww. funkcja oferowana w nowych kasach byłaby atrakcyjna dla niego biznesowo, wówczas podatnik może wymienić “starą” kasę na tę nową - jest to jednak decyzja podatnika. Z powyższego wynika, że wprowadzona ww. zmiana w stosowaniu kas rejestrujących ma ułatwić, a nie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej podatnika. (…).