0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

NIP na paragonie – nie musisz brać faktury!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałam od sprzedawcy paragon z moim NIP-em, zawierający wszystkie dane, jakie powinien zawierać paragon fiskalny zgodnie z ustawą. Czy mogę dokonać ujęcia kosztu na jego podstawie, czy powinnam wystąpić do sprzedawcy o fakturę do paragonu? Od kiedy zaczął obowiązywać NIP na paragonie?

Kinga, Lubań

 

Coraz częściej zdarza się, że sprzedawcy na wystawianych paragonach fiskalnych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodają NIP. Sytuacja taka ma miejsce z uwagi na zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wystawiania faktur do paragonów. W myśl nowych przepisów faktura do paragonu na rzecz firmy może być wystawiona tylko, gdy wcześniej wskazany zostanie firmowy NIP na paragonie

Co ważne, jak podkreśla MF na swojej stronie we wpisie „Zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.” z 3 września 2019 r.:

„[...] zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę”.

Jeśli więc podatnik dysponować będzie paragonem do kwoty 450 zł brutto (100 euro) ze swoim NIP-em, to nie będzie on musiał występować o wystawienie faktury do paragonu i sam NIP na paragonie będzie stanowił podstawę ujęcia kosztu oraz odliczenia podatku VAT. Potwierdzeniem jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2016 r. o sygn. IBPP2/4512-38/16/IK (w której przeczytać możemy:„[...] w sytuacji, gdy otrzymany paragon spełnia warunki uznania go za fakturę uproszczoną można będzie na jego podstawie dokonać odliczenia podatku naliczonego (jeżeli oczywiście dotyczy zakupów, które dają prawo do takiego odliczenia”) oraz interpretacja indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.219.2017.2.MK.

Przy czym należy mieć na względzie pewne wyjątki, a mianowicie NIP na paragonie nie powoduje uznania paragonu za fakturę uproszczoną, nawet jeśli jego wartość wynosi poniżej 450 zł brutto (100 euro) oraz zawiera on takie same dane jakie wymaga ustawa w przypadku faktury uproszczonej, w przypadku gdy dokumentuje: 

 • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju;

 • sprzedaż, dla której nie jest na fakturze podawany NIP (np. dostaw na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami); 

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;

 • dostawę towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usług.

Wskazanie, jakie dane zawiera paragon z NIP-em, a jakie faktura uproszczona, obrazuje poniższa tabela:

Paragon z NIP-em

Faktura uproszczona

 • data oraz godzina i minuta sprzedaży,
 • numer kolejny wydruku,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy,
 • nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 • wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują,
 • łączna wartość sprzedaży brutto.
 • data jej wystawienia,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • kwotę należności ogółem

W wyżej wymienionych przypadkach (dla których nie można wystawić faktury uproszczonej) konieczne będzie wystąpienie o zwykłą fakturę do paragonu (od 1 stycznia 2020 roku tylko gdy znajduje się NIP na paragonie). Natomiast gdy spełnione są wskazane warunki, to paragon z NIP-em może stanowić podstawę ujęcia w ewidencjach, traktowany bowiem jest jako faktura uproszczona.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów