Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat absolutorium

2020-02-24

Prawo spółek

Absolutorium udzielone zarządowi spółki z o.o.

Absolutorium udzielone zarządowi spółki z o.o. Czym jest absolutorium i kto go udziela? Czy wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu może głosować we własnej sprawie? Co powinna zawierać uchwała udzielająca absolutorium? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Absolutorium w prawie publicznym i prywatnym

Absolutorium budżetowe - zasady przyznawania Udzielenie absolutorium jest to niejako potwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym czasie przez organ wykonawczy, czyli zarząd bądź rząd. Jak wygląda proces udzielania absolutorium? Sprawdź jakie są skutki podjęcia takiej uchwały. czytaj dalej
2018-06-13

Prawo spółek

Członek rady nadzorczej sp. z o.o. – kim jest i jakie ma zadania?

Członek rady nadzorczej - przed kim odpowiada? Członek rady nadzorczej ma szereg obowiązków w spółce m.in sprawuje nadzór nad działalnością spółki, oraz dokonuje oceny zgodności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, Dowiedz się więcej o obowiązkach rady nadzorczej! czytaj dalej