Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat akty prawne regulujące ochronę wizerunku

Prawo do wizerunku - kiedy zostaje naruszone?

Prawo do wizerunku - jego naruszenie Wizerunek jest to konkretne wyobrażenie o danej osobie. Co daje nam prawo do wizerunku? Czy do rozpowszechniania wizerunku osoby trzeciej potrzebna jest jej zgoda? W jaki sposób możne się bronić przed naruszeniem prawa do wizerunku? Odpowiedzi w artykule! czytaj dalej