Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat informowanie o cenach towarów

Informacja o cenach towarów - sprawdź przepisy!

Informacja o cenach, trzeba ją uwidocznić Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług obowiązuje od 25 lipca 2014 r. Określono w niej, jak powinna wyglądać prawidłowa informacja o cenach oraz jaki kary grożą za niewywiązywanie się z przepisów. czytaj dalej