4 wyniki dla tematu: renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy

Artykuły:

Całkowita niezdolność do pracy - jakie są warunki przyznania renty?

Na podstawie orzeczenia lekarskiego ZUS wydaje decyzje o uprawnieniach do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, której wysokość zależy m.in. od okresów składkowych i nieskładkowych. Dowiedz się, czym jest całkowita niezdolność do pracy?

3 grudnia 2021

Renta z tytułu niezdolności do pracy - sposób obliczania

Renta z tytułu niezdolności do pracy obliczana jest na podstawie dwóch filarów - jeden z nich to część socjalna, obligatoryjna dla wszystkich, drugi natomiast zależny jest od stażu pracy oraz wysokości otrzymywanych wynagrodzeń. Dowiedz się więcej!

30 sierpnia 2017

Świadczenia powypadkowe - kiedy się należą?

Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy można ubiegać się o świadczenia powypadkowe? Kto podejmuje decyzję o ich przyznaniu? Jakie warunki należy spełnić? Jakie wyróżniamy świadczenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule. Przeczytaj!

26 lipca 2017

Renta z tytułu niezdolności do pracy - dla kogo?

W sytuacji kiedy osoba ubezpieczona z rożnych przyczyn jest niezdolna do wykonywania swoich obowiązków, po spełnienie pewnych warunków zyskuje prawo do renty. Komu i na jakich warunkach przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy? Przeczytaj o tym!

18 lipca 2017

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów