Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat renta z tytułu niezdolności do pracy

Całkowita niezdolność do pracy - jakie są warunki przyznania renty?

Całkowita niezdolność do pracy - kiedy można ubiegać się o rentę? Na podstawie orzeczenia lekarskiego ZUS wydaje decyzje o uprawnieniach do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, której wysokość zależy m.in. od okresów składkowych i nieskładkowych. Dowiedz się, czym jest całkowita niezdolność do pracy? czytaj dalej
2017-08-30

Prawo pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy - sposób obliczania

Renta z tytułu niezdolności do pracy - jak obliczyć? Renta z tytułu niezdolności do pracy obliczana jest na podstawie dwóch filarów - jeden z nich to część socjalna, obligatoryjna dla wszystkich, drugi natomiast zależny jest od stażu pracy oraz wysokości otrzymywanych wynagrodzeń. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Świadczenia powypadkowe - kiedy się należą?

Świadczenia powypadkowe - rodzaje oraz warunki przyznania Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy można ubiegać się o świadczenia powypadkowe? Kto podejmuje decyzję o ich przyznaniu? Jakie warunki należy spełnić? Jakie wyróżniamy świadczenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule. Przeczytaj! czytaj dalej

Renta z tytułu niezdolności do pracy - dla kogo?

Renta z tytułu niezdolności do pracy - dla kogo? W sytuacji kiedy osoba ubezpieczona z rożnych przyczyn jest niezdolna do wykonywania swoich obowiązków, po spełnienie pewnych warunków zyskuje prawo do renty. Komu i na jakich warunkach przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy? Przeczytaj o tym! czytaj dalej