43 wyniki dla tematu: rodo

Artykuły:

RODO - czyli jakie dane podlegają ochronie danych osobowych?

Czym jest RODO i kogo ono dotyczy? Co to są dane osobowe? Czy RODO ma również zastosowanie do danych osób prawnych? Które dane nie podlegają pod RODO? Kiedy istnieje możliwość ograniczenia zastosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych? Sprawdź!

24 sierpnia 2022

RODO w umowach cywilnoprawnych - dane zleceniobiorcy

Zleceniodawcy mają niekiedy problem, jeśli chodzi o dane osobowe, jakich mogą żądać od zleceniobiorców. Jak wygląda kwestia RODO w umowach cywilnoprawnych? Przeczytaj i dowiedz się jakie dane osobowe można żądać od zleceniobiorcy!

19 sierpnia 2022

Monitoring pracowników - jakie formalności, żeby zamontować kamery w firmie?

Pracodawca ma prawo prowadzić monitoring pracowników w firmie. Jednakże, pracodawca zobowiązany jest to przestrzegania zapisów Kodeksu pracy, który definiuje w jaki sposób można wprowadzać monitoring w firmie. Przeczytaj artykuł i dowiedź się więcej!

13 lipca 2022

Rejestr czynności przetwarzania, czyli centrum utrzymania zgodności z RODO w firmie

Rejestr czynności przetwarzania jest jednym z podstawowych dokumentów RODO, dlatego powinien go prowadzić każdy administrator - w tym firma. Nieprawidłowe prowadzenie tego rejestru wiąże się z surowymi konsekwencjami. Sprawdź, jakie robić to dobrze!

4 stycznia 2022

RODO skrzynki mailowej - zasady przechowywania danych

Ważną kwestią jest ochrona danych osobowych. Pracodawca powinien podjąć wszelkie kroki aby chronić dane swoich pracowników. Ważne jest również RODO skrzynki mailowej. Administrator powinien użyć wszelkich środków bezpieczeństwa aby nie wystąpiło ryzyko.

10 grudnia 2021

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 2) - Istota ochrony danych osobowych czyli RODO w biurze rachunkowym

Ochrona danych osobowych to bardzo ważny temat. Jak wygląda przestrzeganie przepisów w biurach rachunkowych? O czym należy pamiętać, gdy biuro otrzymuje dane osobowe od klienta? Odpowiadamy jak zapewnić należytą staranność przy ochronie danych osobowych!

23 października 2021

Czas na aktualizację RODO

Niepostrzeżenie minęło już 3 lata od wprowadzenia Rozporządzenia dotyczącego RODO. Aby przedsiębiorcy przetwarzali dane zgodne z obowiązującymi przepisami należy przystąpić do aktualizacji stosowanych procedur. Zapoznaj się z artykułem i sprawdź!

10 czerwca 2021

RODO a teczki osobowe, które trafiły już do archiwum

Czym jest RODO? Jakie wynikają obowiązki w związku z RODO? W jaki sposób przepisy RODO wpływają na teczki osobowe? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w naszym artykule, w którym konfrontujemy RODO a teczki osobowe, które trafiły do archiwum!

7 października 2020

Przesyłanie danych do USA. Czy nadal można korzystać z narzędzi Microsoft, Google i Facebook?

Czy przesyłanie danych do USA jest bezpieczne? Czy tzw. Tarcza Prywatności ma jeszcze zastosowanie prawne? Sprawdź, jakie kroki należy podjąć w celu dalszego przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych i uniknięcia kary!

12 sierpnia 2020

Kiedy możliwe jest odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Na mocy nowych postanowień RODO, zasady przetwarzania danych osobowych stały się łatwiejsze i bardziej przejrzyste - konsumenci uzyskali prawo do „bycia zapomnianym w sieci”. Kiedy jest możliwe odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych? Sprawdź!

26 maja 2020

Prawo przenoszenia danych osobowych w świetle ustawy RODO

Prawo przenoszenia danych osobowych unormowano w RODO. Na jego mocy każdy ma prawo do otrzymania od administratora dostarczonych danych osobowych. Jak powinni przesyłać dane osobowe zgodnie z RODO? Sprawdź podstawę, na której można wykonać taki transfer?

20 maja 2020

Czy zgodnie z RODO szyfrowanie danych jest obowiązkowe? Metody szyfrowania

Czy ustawa RODO nakazuje szyfrowanie danych osobowych? W jakich przypadkach dane muszą zostać zaszyfrowane? Jakie korzyści wynikają z tego dla administratorów? Zobacz, co daje szyfrowanie danych i co nakazuje ustawa o ochronie danych osobowych.

30 kwietnia 2020

Inspektor Ochrony Danych zamiast Administratora bezpieczeństwa informacji

Ustawa RODO wprowadzona została w Polsce w 2018 roku określa ona kto jest zobowiązany do wyznaczenia w swojej firmie IOD. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym zajmuje się Inspektor Ochrony Danych!

19 marca 2020

Telefon służbowy w kontekście przepisów RODO

Spis kontaktów w telefonie podpisanych imieniem i nazwiskiem lub stanowiskiem klienta lub kontrahenta podlega ochronie RODO. Co zrobić w przypadku kradzieży lub zgubienia takiego telefonu? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

18 marca 2020

RODO a dane osobowe pracownika oraz kandydata do pracy

Obecne przepisy prawa zapewniają ochronę danych osobowych zarówno pracowników jak i kandydatów do pracy. Jakich danych można żądać od kandydata na pracownika? Jakie dane osobowe pracownika może przetwarzać pracodawca? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

14 listopada 2019

Przepisy RODO – zmiany w 2019 roku

Od maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy zmieniające rozporządzenie o ochronie danych. Jakich danych może żądać pracodawca od kandydata na pracownika? Jakie zgody trzeba pozyskiwać od pracowników w kontekście RODO? Przeczytaj o tym w artykule!

4 listopada 2019

Inspektor Ochrony Danych w sądach powszechnych

RODO w konkretnych przypadkach nakłada na administratorów danych osobowych obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych. Czy w sądach powszechnych również powinien być powołany Inspektor Ochrony Danych? Kto powinien go powołać? Jakie IOD ma obowiązki?

17 października 2019

Ustawa wdrażająca RODO - zmiany dla najmniejszych firm!

Od 4 maja 2019 r. mikroprzedsiębiorcy mają nieco łatwiej z RODO. Ustawa wdrażająca RODO pozwala im w uproszczony sposób wywiązać się z części obowiązków. Wystarczy informacja na stronie internetowej lub widocznym miejscu w lokalu.

16 maja 2019

Podstawy przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO

Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe, musi to robić zgodnie z przepisami RODO. Bardzo ważne jest by określić jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się kiedy można przetwarzać dane zwykłe oraz wrażliwe!

26 kwietnia 2019

Kontrola RODO – co należy wiedzieć?

RODO wprost reguluje niektóre uprawnienia organu nadzorczego związane z kontrolą i postępowaniem w sprawie naruszenia RODO. Uszczegółowienie zasad związanych z kontrolą RODO znaleźć można w polskiej ustawie odo. Jak zatem wygląda kontrola RODO ?

27 marca 2019

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów