0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

1 wynik dla tematu: ulga-w-skladce-fp

Artykuły:

Ulga w składce FP a wiek przedsiębiorcy

Fundusz Pracy jest funduszem celowym i środki na nim zgromadzone przeznaczone są na cele zawarte w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeczytaj, czy przysługuje ulga w składce FP ze względu na wiek przedsiębiorcy.

11 sierpnia 2016

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów