0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga w składce FP a wiek przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Fundusz Pracy jest funduszem celowym i środki na nim zgromadzone przeznaczone są na cele zawarte w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Co za tym idzie, przydzielone są na aktywizację osób bezrobotnych oraz na finansowanie zasiłków i wszelkich form wsparcia. Czy wiek przedsiębiorcy ma znaczenie, jeśli chodzi o ulgi w opłacaniu stawek?

Ulga w składce FP a wiek przedsiębiorcy

Ze względu na wiek przedsiębiorcy, zwolnienie z opłacenia składek na Fundusz Pracy następuje, gdy:

  • kobieta ukończyła 55 rok życia,

  • mężczyzna ukończył 60 rok życia.

Zwolnienie te wchodzi w życie od następnego miesiąca po dacie urodzin. Wyjątkiem są urodziny przypadające pierwszego dnia miesiąca - wówczas przedsiębiorca od miesiąca, w którym został urodzony, może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na FP.

Przykład 1.

Pan Bogusław, który opłaca FP tylko za siebie, 26 grudnia 2015 roku ukończył 60 lat. Czy musi opłacać FP za grudzień? Od kiedy jest zwolniony z opłacania składki?

Jeżeli urodziny pana Bogusława przypadają w trakcie miesiąca, to zwolniony jest z opłacania składek dopiero od 1 stycznia 2016, co za tym idzie jest zobowiązany do 10 stycznia 2016 roku opłacić składkę na Fundusz Pracy za grudzień i nie będzie ona proporcjonalnie pomniejszona.

ZUS a informacja o zwolnieniu w opłacaniu składek na FP

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany osobiście poinformować ZUS o ustaniu obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Dokonuje tego dopiero w deklaracji ZUS DRA, w której nie wypełnia pola 01 (Kwota należnych składek na Fundusz Pracy) w bloku VIII. Informację tę zawiera się w deklaracji sporządzonej w następnym miesiącu po dacie urodzin lub w tym samym, o ile przypadają one pierwsze dnia miesiąca.

Podsumowując, należy pamiętać, że ulga w składce na Fundusz Pracy przysługuje kobietom, które ukończyły 55 lat oraz mężczyznom, którzy ukończyli 60 rok życia. Przedsiębiorcy zwolnieni są z opłacania składki dopiero od miesiąca następującego po dacie urodzin, chyba że przypadły one pierwszego dnia miesiąca.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów