0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Audyt SEO - czym jest i jakie korzyści z niego płyną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie SEO najczęściej rozpoczyna się od przeprowadzenia tzw. audytu SEO. Czym jednak jest audyt SEO? Na czym dokładnie polega i czy faktycznie jest taki ważny? Jakie daje korzyści?  Przyjrzymy się bliżej zagadnieniu, jakim jest audyt SEO witryny internetowej.

Audyt SEO – definicja

Audyt SEO należy rozumieć jako raport i podsumowanie (opracowanie) przygotowane na podstawie przeprowadzonej analizy strony internetowej. Podczas takiej analizy brane są pod uwagę te same czynniki, które decydują o widoczności danej witryny w wynikach wyszukiwania. Audyt SEO to zbiór informacji odnośnie do słabych i mocnych stron danego serwisu, a zarazem cenne opracowanie wskazówek, których wdrożenie przyczyni się do poprawy widoczności  w wyszukiwarce. Audyt SEO to także okazja do wykrycia i ewentualnej korekty błędów na stronie, które w ostatecznym rozrachunku mogą przynieść wiele korzyści samej witrynie.

Audyt SEO i cele mu przyświecające

Wynikiem przeprowadzonego audytu SEO jest kompletny dokument z opracowaniem oceny poszczególnych elementów strony pod kątem optymalizacji. Do jego podstawowych celów należą przede wszystkim przegląd znaczących dla SEO elementów oraz opinia odnośnie do poszczególnych z nich. Jeśli chodzi o daną witrynę, zaprezentowane w nim słabe i mocne strony opatrzone zostają wskazówkami sugerującymi elementy, nad którymi pod kątem optymalizacji warto byłoby popracować.

Czy audyt SEO jest ważny?

Załóżmy, że dana witryna działa od pewnego czasu, treści są na niej aktualizowane na bieżąco, jednak zaniedbuje się przy tym działania z zakresu SEO - w takim przypadku można przypuszczać, że jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Takie marnowanie szansy na większą popularność witryny jest okazją do rozważenia naprawy tego stanu, a uświadomić może to przeprowadzony audyt SEO. Stanowi to poniekąd fundament i podstawę do rozpoczęcia szerszych działań z zakresu SEO. Jaki jest chociażby sens pozyskiwania linków, które kosztują, jeśli mogą się to okazać pieniądze wyrzucone w błoto, gdyż podstawowy element, którym jest strona, nie został zoptymalizowany?

Audyt SEO i wskazania do jego przeprowadzenia

Decyzję o przeprowadzeniu audytu SEO warto podjąć w każdym momencie, szczególnie jeśli nie był dotychczas realizowany. W każdym biznesie, dla którego obecność w internecie jest istotna, nie należy go pominąć.

Szczególną okazją do przeprowadzenia takiego audytu jest między innymi:

  • Uruchomienie nowej witryny internetowej, tak aby już od samego początku była ona jak najlepiej dopasowana do wymagań, jakie stawiają wyszukiwarki przed stronami internetowymi.
  • Decydując się na rozpoczęcie współpracy z agencją odpowiadającą za pozycjonowanie strony, warto przeanalizować stan aktualny witryny pod kątem jej optymalizacji. To pozwoli ocenić stan wyjściowy i na podstawie uzyskanych wskazówek poprawić efektywność działań pozycjonerskich.
  • Przenoszenie stron bądź też ich gruntowna przebudowa i rozbudowa to kolejny z argumentów przemawiających za przeprowadzeniem takiego kompleksowego audytu SEO.
  • Sygnałem do przeprowadzenia audytu SEO witryny internetowej mogą być zaobserwowane ewentualne spadki, czy to ruchu na stronie, czy też pozycji w wynikach wyszukiwania na poszczególne frazy.

Tak naprawdę każdy moment jest dobry na przeprowadzenie audytu SEO własnej strony. Świadomość uzyskania wartościowych wskazówek, które mogą polepszyć widoczność w wynikach wyszukiwarki, jest do tego najlepszym wskazaniem.

Audyt SEO – elementy poddawane ocenie

W związku z tym, że nie ma szablonowego składu elementów, które mogą podlegać audytowi SEO, propozycje realizujących go agencji mogą się nieznacznie różnić. Występują jednak elementy, które powinny ulec analizie i ocenie:

Widoczność strony w wyszukiwarce

Analiza aktualnej pozycji w wynikach wyszukiwarki na istotne słowa kluczowe oraz sprawdzenie listy fraz, na które dana witryna jest widoczna, to jeden z elementów wartych zbadania i ocenienia.

Znaczniki title i description

Sprawdzenie poprawności znaczników takich jak tytuł i meta description opisujących daną stronę z dostosowaniem ich do określonych wymagań to kolejny z elementów, który wchodzi w audyt SEO.

Adres strony WWW

Sprawdzenie poprawności adresów URL danej witryny to kolejny z istotnych dla analizy SEO elementów.

Nagłówki H1, H2, H3…

Występowanie nagłówków na stronie i prawidłowy sposób ich zastosowania to także ważny czynnik podczas przeprowadzania audytu SEO.

Słowo kluczowe a strona

Audyt SEO witryny to również sprawdzenie poszczególnych jej podstron np. artykułów. Ustalenie dla danej podstrony słowa kluczowego i weryfikacja, czy jest ona odpowiednio zoptymalizowana pod tym kątem, to ważna informacja dla optymalizacji całej witryny.

Grafiki wykorzystane na stronie

Wykorzystanie grafik na danej witrynie ma znaczenie, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego ich zastosowania. Prawidłowo zastosowane opisy obrazów (alt i title) oraz sprawdzenie, czy nie wpływają negatywnie na czas ładowania się strony, to istotny w ramach audytu SEO parametr warty przeanalizowania.

Duplikaty treści

Istotne w ramach optymalizacji są unikalne treści, dlatego podczas audytu SEO należy sprawdzić, czy nie występują żadne duplikaty treści, czyli informacje które mogłyby zostać skopiowane i zamieszczone w sieci na innych stronach. Ważne jest także unikanie duplikowania treści w obrębie danej witryny. Warto unikać między innymi powtarzających się opisów tytułów, description, zajawek poszczególnych artykułów czy nawet poszczególnych stron.

Czas ładowania strony

Audyt SEO powinien uwzględniać pomiar i ocenę czasu ładowania się witryny. Sprawdzenie i zneutralizowanie czynników spowalniających stronę to element, który warto poddać takiej analizie.

Dostosowanie do mobile

Dostosowanie danej strony do wyświetlania na urządzeniach mobilnych podlega sprawdzeniu podczas audytu SEO.

Przekierowania i strona błędu

Audyt SEO powinien uwzględniać analizę zastosowanych na stronie przekierowań oraz obecność i prawidłową konfigurację strony z błędem.

Inne elementy audytu SEO

Lista elementów badanych podczas audytu SEO obejmuje także takie informacje jak obecność mapy strony, występowanie pliku robots.txt, sprawdzenie zoptymalizowania strony pod kątem słów kluczowych czy też linkowania wewnętrznego lub profilu linków przychodzących.

Sprawdzone powinno zostać także, czy na stronie nie podjęto żadnego typu działań niezgodnych ze wskazówkami wyszukiwarek.

Dodatkowo jednak doświadczenia poszczególnych agencji znacznie rozbudowują tę listę, bowiem podobnie jak zmieniają się wymagania ze strony wyszukiwarek, tak też na bieżąco muszą zostać poszerzane i rozbudowywane elementy strony, które warto badać i udoskonalać pod kątem optymalizacji.

Większość agencji SEO oferuje bezpłatny, podstawowy audyt strony przy podpisywaniu umowy o pozycjonowanie. Wdrożenie niezbędnych rekomendacji wynikających z audytu powinno nastąpić jak najszybciej po podpisaniu umowy.

Korzyści, jakie daje audyt SEO

Samo przeprowadzenie audytu SEO nie przynosi wymiernych korzyści. Faktyczne efekty przynosi natomiast zastosowanie się do uzyskanych w jego efekcie wskazówek. Dostosowanie się do uzyskanych podczas tej analizy sugestii może bowiem znacznie poprawić pozycję danej strony internetowej w wynikach wyszukiwania na określone słowa. Takie polepszenie pozycji może w efekcie skutkować większym ruchem na danej stronie, a to z kolei także zwiększeniem sprzedaży czy innych istotnych dla danego rodzaju biznesu wskaźników.

Poprawa działania strony internetowej to również ogromna korzyść dla danej witryny, a łatwiejsze poruszanie się po niej sprawi, że będzie ona bardziej przyjazna dla odwiedzających ją użytkowników. Wdrożenie sugestii otrzymanych po przeprowadzeniu audytu SEO to bez wątpienia także uzyskanie częściowej niezależności w pozycjonowaniu od zmian algorytmów wyszukiwarek.

Co wpływa na cenę audytu SEO?

Ceny audytu SEO są dosyć zróżnicowane. Rozbieżność cen takiej analizy jest wynikiem kilku czynników. Należą do nich choćby doświadczenie i renoma specjalistów ją przeprowadzających. Wielkość i rodzaj strony ma również istotny wpływ na cenę audytu SEO. Oczywistym jest bowiem, iż większy nakład pracy będzie potrzebny do przeanalizowania i sprawdzenia większego serwisu. Podobnie jest w przypadku zakresu zadań w ramach audytu SEO, który w zależności od uzgodnionych działań może obejmować nie tylko stworzenie raportu ze wskazaniami optymalizacyjnymi do wdrożenia, lecz także ich realizację.

W związku z tym, że ceny audytu SEO mogą być dość zróżnicowane, warto już na samym początku jasno określić zakres prac danej agencji w ramach analizy SEO oraz poszczególne elementy, które zostaną jej poddane.

Oczywiście można pokusić się o samodzielne przeprowadzenie audytu SEO, jednak bez wątpienia będzie to wymagało zaangażowania i poświecenia sporej ilości czasu na poszerzenie wiedzy z zakresu SEO, którą specjalistyczne agencje posiadają i wykorzystują w praktyce.

Podsumowując, można się pokusić o stwierdzenie, że audyt SEO to raport opracowany na podstawie analizy strony internetowej, dostarczający cennych informacji na temat mocnych i słabych stron danego serwisu, które w efekcie mają istotny wpływ na jego widoczność w wynikach wyszukiwarki. Pomaga on wykrywać i eliminować błędy na stronie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów