0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędy i omyłki w wyroku sądowym - jak je sprostować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niejednokrotnie można spotkać się z sytuacją, w której natrafimy na błędy i omyłki w wyroku sądowym. Czasami są to drobne nie mające większego znaczenia literówki, ale są sytuacje, w których takie błędy mają istotny wpływ na życie stron. Warto wiedzieć, co w takim przypadku zrobić i jakie podjąć kroki ku naprawieniu owych błędów. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wskazują rozwiązanie.

Błędy i omyłki w wyroku sądowym można sprostować 

Pierwszą rzeczą, którą możemy i powinniśmy zrobić, jest złożenie wniosku o sprostowanie wyroku. Co prawda sąd jest uprawniony do poprawienia błędów czy omyłek z urzędu, jednak nie zawsze jest w stanie zauważyć błędy i omyłki w wyroku sądowym, który właśnie wydał. Od sprostowania wyroku należy odróżnić jego uzupełnienie. Do wniesienia wniosku o uzupełnienie wyroku uprawniona jest strona w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia/doręczenia wyroku. Jeżeli strona nie zdąży z tym terminem może wytoczyć nowe powództwo np. o tę część, której nie orzeczono. Sąd natomiast nie może uzupełniać wyroku z urzędu jak w przypadku sprostowania oczywistych omyłek i błędów.

Należy mieć na uwadze, że sprostowanie wyroku jest tylko poprawieniem pewnych niedociągnięć, a w  żadnym wypadku nie prowadzi do zmiany decyzji podjętej przez sąd, gdyż temu rozwiązaniu służy apelacja. Przy czym nie istnieje wymóg, aby sprostowania dokonał sąd, który wydał orzeczenie, gdyż przepisy przewidują możliwość sprostowania orzeczenia sądu pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji, przed którym aktualnie toczy się dana sprawa. 

Błędy i omyłki w wyroku sądowym - rodzaje 

Za błędy w wyroku przyjmuje się wszelkie nieścisłości i wady, które są oczywiste. Najczęściej są to błędy w pisowni imion i nazwisk, błędnie wpisana data, a ponadto za błędy pisarskie należy uznać:

  • niewłaściwe użycie wyrazu;
  • widocznie mylna pisownia;
  • błąd gramatyczny;
  • niezamierzone opuszczenie jednego lub większej ilości wyrazów.

 

Błędy rachunkowe to pomyłki dokonane w sposób przypadkowy, zazwyczaj w jakimś działaniu matematycznym.

Natomiast  „inne oczywiste pomyłki” są pomyłkami równoznacznymi, co do istoty z błędami pisarskimi i rachunkowymi. Do grupy tej zaliczamy:

  • nieścisłości;
  • usterki;
  • wydanie orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym w postaci wyroku, zamiast postanowienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów