0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile kosztuje złożenie pozwu o zapłatę w sądzie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy powstałego sporu o zapłatę nie udało się załatwić w sposób polubowny, pozostaje jedynie skierowanie sprawy na drogę sądową. Należy pamiętać, że złożenie pozwu o zapłatę nie jest bezpłatne. Stawki opłat uregulowane są w Ustawie  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz zależne są od trybu postępowania w jakim nasze roszczenie będzie dochodzone.

Złożenie pozwu w zwykłym postępowaniu sądowym

W tym trybie dochodzenia roszczeń opłatę sądową oblicza się od wskazanej wartości przedmiotu sporu i wynosi ona 5 %.

Przykład 1.

Jeżeli dochodzimy sumy 20000 zł – opłata wyniesie 1000 zł.

Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

Złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym

W tym trybie dochodzenia roszczeń opłatę sądową stanowi ¼ opłaty stosunkowej tzn. ¼ opłaty w zwykłym postępowaniu sądowym).

Przykład 2.

Jeżeli dochodzimy sumy 20000 zł – opłata wyniesie  250 zł.

Złożenie pozwu w postępowaniu uproszczonym

Do tego trybu postępowania zostaną skierowane wszystkie sprawy o zapłatę, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 10000 zł (obligatoryjnie). W tym postępowaniu opłaty są co prawda zależne od wartości przedmiotu sporu ale określone są stawkowo a nie w sposób procentowy. Stanowią odpowiednio:

  • 30 zł , jeżeli wartość spornej kwoty żądanej w pozwie nie przekracza 2 000 zł,

  • 100 zł, jeżeli wartość spornej kwoty żądanej w pozwie jest w granicach 2 000 zł - 5 000 zł,

  • 250 zł jeżeli wartość spornej kwoty żądanej w pozwie jest w granicach 5 000 - 7 500 zł,

  • 300 zł jeżeli wartość spornej kwoty żądanej w pozwie jest wyższa niż 7 500 zł.

Złożenie pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu sądowym

Opłaty związane z  postępowaniem w tym trybie są związane z wartością dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego i wynoszą 1,25 % wartości przedmiotu sporu, (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych.

Przykład 3.

Jeżeli żądamy 10 tys. złotych, opłata opiewa na kwotę 125 złotych + 1% = 126,25 zł.

Należy doliczyć 1% prowizji pobieranej przez e-Card.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów