0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Centralny rejestr faktur - czym jest i jakie ma zadanie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Centralny Rejestr Faktur (dalej jako CRF) budzi wśród wielu przedsiębiorców strach, że Państwo chce mieć bardzo dużą kontrolę nad prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Podatnicy czytając prasę codzienną, mogą mieć obawy, iż Ministerstwo Finansów planuje rozwiązanie polegające na gromadzeniu wszystkich wystawionych faktur w tzw. chmurze. Ministerstwo uważa, że takie rozwiązanie byłoby bardzo trudne do przeprowadzenia i zbyt mocno ingerowałoby w prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto rozwiązanie to byłoby bardzo kosztowne. W Polsce są prawie dwa miliony podatników podatku VAT, którzy używają bardzo różnych systemów. Tym samym odstąpiono od tego rozwiązania.

Centralny rejestr faktur i związane z nim rozwiązania

Ministerstwo Finansów planuje, że nowy rejestr faktur będzie bazą budowaną w oparciu o nową strukturę pliku JPK_VDEK. Zakłada się, że podstawowa wersja rejestru będzie dostępna już od 01 lipca 2019 r.

Plik JPK_VDEK zastąpi plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K.
Podatnik, który wyśle swoje pliki JPK_VDEK, wyśle również informację o wszystkich fakturach, które wystawił lub otrzymał. Powyższe informacje trafią do centralnej bazy Ministerstwa Finansów, gdzie powstanie tzw. Centralny Rejestr Faktur. Będzie on więc informacją o wszystkich fakturach.

Planowane uruchomienie kanału zwrotnej informacji dla podatników

Ministerstwo Finansów planowało wcześniej również uruchomienie kanału zwrotnej informacji dla podatników. Ponadto, początkowo chciano  wprowadzić skrócenie okresów, za jakie przesyłane będą pliki JPK_VAT. Dzięki systemowi informacji zwrotnej podatnik otrzymywałby od Organu podatkowego informację zwrotną, że w złożonym przez niego pliku JPK_VAT są faktury zakupowe, które nie zostały zaraportowane przez sprzedawców. Tym samym rejestr ten docelowo ma służyć nie tylko kontroli podatkowej. Informacja zwrotna pozwoliłaby podatnikom na sprawdzenie swojego kontrahenta (czy wystawione przez niego faktury są ujęte w rejestrze).

Kontrola JPK

Obecnie informacja o rozbieżnościach w plikach JPK kontrahentów trafia wyłącznie do organów podatkowych. W przypadku rozbieżności podatnik musi liczyć się z kontrolą podatkową. Wysyłając JPK, nie wie, czy jego kontrahent również zaraportował faktury dla niego wystawione. Tym samym służby skarbowe muszą informować podatników o rozbieżnościach, a w skrajnych przypadkach wszczynać kontrolę. Podatnik popełniając błąd, może narazić się na negatywne sankcje i odsetki.

Brak negatywnych skutków w przypadku samodzielnego poprawienia błędów

Ministerstwo Finansów przewiduje, iż w przypadku samodzielnego skorygowania błędów będzie można uniknąć negatywnych konsekwencji, takich jak sankcje czy odsetki za zwłokę.

Brak korekty pliku JPK w terminie 14 dni od dnia wezwania naczelnika urzędu skarbowego będzie skutkowało nałożeniem mandatu na przedsiębiorcę w wysokości 500 zł.
Powyższe rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych. Organy podatkowe będą miały mniej pracy, ponieważ sami podatnicy będą mogli korygować swoje błędy. Zachęta w postaci braku sankcji i odsetek na pewno spowoduje, że będą oni sprawdzać swoje rozliczenia.

JPK - skrócenie okresów, za który raport będzie przesyłany

Ministerstwo Finansów planowało wcześniej znaczne skrócenie czasu na raportowanie JPK. Powyższa informacja z jednej strony jest korzystna, ponieważ będziemy mogli sprawdzać swoich kontrahentów. Z drugiej jednak strony nadmierne skrócenie tego okresu może być bardzo uciążliwe, szczególnie dla małych podatników. W większości przypadków zlecają oni prowadzenie swojej rachunkowości biurom rachunkowym. Zbyt częste raportowanie może utrudnić prowadzenie biznesu. Podatnik będzie musiał ciągle myśleć o wysyłce i dostarczeniu dokumentów do biura rachunkowego, zamiast zająć się bieżącymi sprawami firmy. Na razie projekt przewiduje składanie informacji do CRF na podstawie wysyłki JPK w okresach miesięcznych.

Przewidywany termin wprowadzenia zmian

Ministerstwo Finansów planuje, iż powyższy system ruszy już od lipca 2019 r. Ponadto planuje się likwidację składania deklaracji VAT. Ministerstwo Finansów planuje dopasować tak dane przesyłane w formie JPK, aby uzupełnić je o te, które są dziś w deklaracji czyli stworzenie nowej struktury pliku JPK_VDEK.

Centralny Rejestr Faktur należy ocenić pozytywnie. Dzięki niemu podatnicy będą mogli sprawdzać na bieżąco swoich kontrahentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów