0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Struktury JPK - jakie obowiązują w Polsce?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od września 2017 roku prowadzę usługową, jednoosobową działalność gospodarczą na KPiR. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzę gospodarki magazynowej. Słyszałem, że od października 2020 roku wdrożona została nowa struktura JPK_VAT. Za jakie okresy składa się nowy JPK? Jakie inne struktury JPK przewidują przepisy? Które ze struktur JPK mnie obowiązują?

Tomasz, Wrocław

Struktury JPK - rodzaje

Zgodnie z regulacjami obowiązuje aktualnie 7 struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK):

 • JPK_V7 (ewidencja VAT sprzedaży i zakupów)

 • JPK_FA (faktury sprzedaży VAT)

 • JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

 • JPK_EWP (ewidencja przychodów)

 • JPK_MAG (magazyn)

 • JPK_WB (wyciąg bankowy)

 • JPK_KR (księgi rachunkowe).

Obowiązkowo wysyłaną co miesiąc do urzędu strukturą JPK jest JPK_VAT, którą wszyscy czynni podatnicy VAT są zobligowani składać od stycznia 2018 roku. Pozostałe struktury JPK należy przekazywać na żądanie urzędu skarbowego.

Od października 2020 roku została zlikwidowana deklaracja VAT i JPK_VAT w dotychczasowej strukturze na rzecz JPK_V7. Czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki nowej struktury JPK_V7 nazywanej również JPK_VAT z deklaracją. Więcej w temacie nowej struktury w artykule: JPK V7 - co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Jak dostarczać struktury JPK do urzędu?

W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na JPK_V7, który obligowani są przesyłać wszyscy czynni podatnicy VAT elektronicznie na serwery Ministerstwa Finansów. W celu autoryzacji wysyłki JPK należy podpisać plik:

 • własnym podpisem elektronicznym lub

 • poprzez profil zaufany ePUAP lub

 • podpisem elektronicznym pracowników wfirma.pl (dotyczy użytkowników systemu m.in. po uprzednim złożeniu UPL-1 w urzędzie skarbowym) lub

 • kwotą przychodu (dla plików wysyłanych w 2021 roku należy podawać kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2019 rok).

Pozostałe struktury JPK, które będą Pana dotyczyły:

 • JPK_FA,

 • JPK_PKPIR,

 • JPK_MAG - jeżeli prowadzi Pan gospodarkę magazynową

- należy przedłożyć w US na jasne żądanie przy użyciu elektronicznych nośników danych bądź za pomocą wysyłki elektronicznej analogicznej jak w przypadku JPK_V7. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów