Poradnik Przedsiębiorcy

Struktury JPK - jakie obowiązują

Od września 2017 roku prowadzę usługową, jednoosobową działalność gospodarczą na KPiR. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzę gospodarki magazynowej. Słyszałem, że począwszy od 2016 roku wdrażane będą stopniowo różne struktury. Za jakie okresy składa się JPK? Jakie struktury JPK przewidują przepisy? Które ze struktur JPK mnie obowiązują?

Tomasz, Wrocław

Struktury JPK - rodzaje

Zgodnie z regulacjami obowiązuje aktualnie 7 struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK):

 • JPK_VAT (ewidencja VAT sprzedaży i zakupów)

 • JPK_FA (faktury sprzedaży VAT)

 • JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

 • JPK_EWP (ewidencja przychodów)

 • JPK_MAG (magazyn)

 • JPK_WB (wyciąg bankowy)

 • JPK_KR (księgi rachunkowe).

Ważne!

Obowiązkowo wysyłaną co miesiąc do urzędu strukturą JPK jest JPK_VAT, którą wszyscy czynni podatnicy VAT są zobligowani składać od stycznia 2018 roku. Pozostałe struktury JPK należy przekazywać na żądanie urzędu skarbowego najwcześniej od lipca 2018 roku.

Jak dostarczać struktury JPK do urzędu?

W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na JPK_VAT, który jest Pan zobligowany przesyłać elektronicznie na serwery Ministerstwa Finansów. W celu autoryzacji wysyłki JPK_VAT należy:

 • podpisać własnym podpisem elektronicznym lub

 • skorzystać z profilu zaufanego ePUAP lub

 • skorzystać z podpisów elektronicznych pracowników wfirma.pl (dotyczy użytkowników systemu po uprzednim złożeniu UPL-1 w urzędzie skarbowym) lub

 • podpisać kwotą przychodu wysyłając plik JPK_VAT bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów.

Pozostałe struktury JPK, które będą Pana dotyczyły od 1 lipca to:

 • JPK_FA

 • JPK_PKPIR

- należy przedłożyć w US na jasne żądanie przy użyciu elektronicznych nośników danych. 

Co do zasady należy również przekazywać na żądanie US plik JPK_WB, przy czym struktura pliku jest obecnie w fazie projektu.