0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kogo dotyczy i od kiedy centralny rejestr faktur zostanie wprowadzony?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu planuje wprowadzić Centralny Rejestr Faktur (CRF). Zapisy dotyczące CRF pojawiły się w przedstawionym przez Ministerstwo projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Sprawdźmy, od kiedy Centralny Rejestr Faktur ma obowiązywać i jakie zmiany przyniesie dla przedsiębiorców.

Od kiedy centralny rejestr faktur ma wejść w życie?

Pomysł na stworzenie centralnego rejestru faktur został zarekomendowany już przez Komisję Europejską w 2010 r. w „Zielonej Księdze VAT” jako rozwiązanie, które powinno zostać wprowadzone w całej Unii Europejskiej.

W Polsce Centralny Rejestr Faktur zostanie wdrożony od  01 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności postanowiono postawić na rozwój funkcjonalności jednolitych plików kontrolnych (JPK), następnie ruszyły prace nad modelem podzielonej płatności w VAT (split payment) i STIR, czyli mechanizmem pozwalającym sprawdzać rachunki bankowe podatników a obecnie postanowiono wdrożyć CRF.

Od 01 lipca 2019 roku powstanie Centralny Rejestr Faktur oraz zostanie wdrożona nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego - JPK_VDEK która zastąpi dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

Cel wprowadzenia centralnego rejestru faktur

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych faktur VAT. CRF ma pomóc w wychwytywaniu przestępstw podatkowych oraz celowych nadużyć, np. podatku VAT. Dzięki uzyskaniu bezpośredniego wglądu do faktur przedsiębiorców organy podatkowe będą mogły przeprowadzić szczegółowe analizy, a co za tym idzie możliwe będzie szybkie wychwycenie przestępstw podatkowych - zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT poprzez jej celowe zaniżenie czy wystawianie tzw. pustych faktur. Oznacza to między innymi stosunkowe zmniejszenie kontroli z udziałem przedsiębiorców - większa automatyzacja, a także przyspieszenie czasu trwania takich kontroli.

Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że wprowadzenie centralnego rejestru faktur spowoduje wyeliminowane nieuczciwego działania, dzięki czemu dojdzie do poprawy warunków prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Pełniejsze dane pozyskane na podstawie przesyłanych ewidencji, w ramach składanych nowych plików JPK_VDEK, będą stanowiły bazę do efektywniejszego wykorzystania Rejestru.

Jakie dane będzie zawierał Centralny Rejestr Faktur?

W Centralnym Rejestrze Faktur znajdą się szczegółowe dane z Rejestrów VAT jak i z obecnej deklaracji VAT przesyłane na podstawie nowych plików JPK_VDEK łączących dane z obecnego JPK_VAT z danymi z deklaracji VAT. Zatem rejestr prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

W przypadku stwierdzenia błędów w pliku JPK_VDEK np. polegających na niewykazaniu faktury sprzedaży w pliku zostanie wysłane do podatnika wezwanie do skorygowania pliku. Jeżeli przedsiębiorca nie prześle korekty pliku w terminie 14 dni zostanie nałożony na niego w drodze decyzji mandat w wysokości 500 zł.

Centralny rejestr faktur a wymóg elektronicznego fakturowania

CRF powstać ma zatem na podstawie przekazywanych przez podatników Jednolitych Plików Kontrolnych przesyłanych za pośrednictwem:

  • systemów do księgowości online wykorzystywanych przez przedsiębiorców;

  • uprzednio utworzonej aplikacji Ministerstwa Finansów.

Obowiązek wysyłania ewidencji wraz z deklaracją VAT zastąpi obecny obowiązek wysyłania plików JPK_VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom kontrolnym i analitycznym

Zarówno przepisy dotyczące CRF jak też odrębne regulujące powstanie PEF czyli Platformy Elektronicznego Fakturowania będą wręcz nakazywały obowiązek wystawiania elektronicznych faktur. Obecnie dokumentami przesłanymi między firmami zazwyczaj są pliki w formacie PDF zawierające nieedytowalny obraz faktury - a docelowo takie pliki nie będą uważane za e-faktury. Dlatego podczas wyboru programów do fakturowania warto przeanalizować czy dany program pozwala na wystawianie prawdziwych e-faktur czyli elektronicznych faktur w postaci ustrukturyzowanej. Wprowadzenie elektronicznego fakturowania przyczyniłoby się do automatyzacji pracy na danych i byłaby to ogromna oszczędność czasu zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla księgowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów