Poradnik Przedsiębiorcy

Kogo dotyczy i od kiedy centralny rejestr faktur zostanie wprowadzony?

Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu planuje wprowadzić Centralny Rejestr Faktur (CRF). Jednakże w tym momencie nie są znane szczegóły odnośnie tego, w jaki sposób będzie funkcjonować oraz od kiedy centralny rejestr faktur ma zostać wprowadzony. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat CRF.

Od kiedy centralny rejestr faktur ma wejść w życie?

Pomysł na stworzenie centralnego rejestru faktur został zarekomendowany już przez Komisję Europejską w 2010 r. w „Zielonej Księdze VAT” jako rozwiązanie, które powinno zostać wprowadzone w całej Unii Europejskiej.

W Polsce już w 2015 roku rozpoczęto działania w tym kierunku, jednakże lista priorytetów się zmieniła i w pierwszej kolejności postanowiono postawić na rozwój funkcjonalności jednolitych plików kontrolnych (JPK), a następnie ruszyły prace nad modelem podzielonej płatności w VAT (split payment) i STIR, czyli mechanizmem pozwalającym sprawdzać rachunki bankowe podatników. Od kiedy centralny rejestr faktur w 2017 r. został umieszczony na liście priorytetów Ministerstwa Finansów, rozpoczęto działania w tym kierunku. Jednym z nich było powołanie podmiotu odpowiedzialnego za utworzenie CRF - spółki celowej Aplikacje Krytyczne powołanej przez Skarb Państwa .

Mimo tego, że prace nadal trwają, szacuje się, że potrwa to jeszcze 1-1,5 roku. Najprawdopodobniej prace nad projektem nie zostaną zakończone przed 1 stycznia 2019 r., chociaż spekuluje się, że wprowadzenie CRF mogłoby mieć miejsce już w połowie 2018 r.

Cel wprowadzenia centralnego rejestru faktur

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia ma być wychwytywanie przestępstw podatkowych oraz celowych nadużyć, np. podatku VAT. Poprzez uzyskanie bezpośredniego wglądu do faktur przedsiębiorców organy podatkowe będą mogły przeprowadzić szczegółowe analizy udostępnionych danych, a co za tym idzie możliwe będzie szybkie wychwycenie przestępstw podatkowych, zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT poprzez jej celowe zaniżenie oraz wystawianie tzw. pustych faktur. Oznacza to między innymi stosunkowe zmniejszenie kontroli z udziałem przedsiębiorców, a także przeprowadzanie ich w formie przyspieszonej i uproszczonej na bazie zebranych danych.

Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że wprowadzenie centralnego rejestru faktur spowoduje wyeliminowane nieuczciwego działania, dzięki czemu dojdzie do poprawy warunków prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo wprowadzenie centralnego rejestru faktur dałoby gwarancję firmom dokonującym zakupu, że faktura, którą otrzymali od kontrahenta, jest wiarygodna i można bezpiecznie odliczyć od niej podatek VAT. Gwarantuje to sam fakt, że urząd skarbowy będzie miał dzięki CRF wgląd do każdej faktury.

Centralny rejestr faktur a wymóg elektronicznego fakturowania

Aktualnie nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób będzie się odbywać przesyłanie faktur do Centralnego Rejestru Faktur. Jednakże spekuluje się, że CRF powstałby na podstawie przekazywanych przez podatników Jednolitych Plików Kontrolnych (wtedy CRF mógłby powstać nawet w połowie 2018 roku) lub faktury będą przesyłane za pośrednictwem:

  • systemów do księgowości online wykorzystywanych przez przedsiębiorców;

  • uprzednio utworzonej aplikacji Ministerstwa Finansów;

  • dedykowanej platformy.

Dodatkowo każdy z tych serwisów powinien zostać dostosowany do wymogu elektronicznego fakturowania, a mianowicie musi umożliwić na wystawionej fakturze nadanie indywidualnego numeru, a następnie jej wysyłkę do odbiorcy, jak również do CRF.

Obecnie nie jest powszechne wystawianie elektronicznych faktur. Wielu przedsiębiorców ma pewne obawy, które mają swe korzenie w braku jednoznacznego stanowiska organów podatkowych w tym zakresie. Obecnie dokumentami przesłanymi między firmami zazwyczaj się pliki w formacie PDF zawierające nieedytowalny obraz faktury. Jak widać, w tym zakresie byłoby wiele do zrobienia, lecz wprowadzenie elektronicznego fakturowania przyczyniłoby się do automatyzacji pracy na danych, a to by była ogromna oszczędność czasu zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla księgowych.