0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co zawiera JPK i jakie informacje dostarcza urzędnikom?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę mikrofirmę. Od stycznia 2018 roku jestem zobligowany do generowania plików JPK. Co zawiera JPK_VAT? O czym informuje urząd przesłany przeze mnie plik JPK_VAT?

Radosław, Trzebnica

 

Pytanie, co zawiera JPK i o czym informuje urzędników, jest jednym z częstszych problemów przedsiębiorców. Otóż na podstawie dostarczonych informacji w formie pliku JPK, urząd może kontrolować, czy nie dochodzi do przestępstw podatkowych, czy dokumenty zostały wykazane zgodnie z prawidłowym momentem powstania obowiązku podatkowego oraz czy podatnik należycie wywiązuje się z podatkowych obowiązków.

Poza obligatoryjnym wysyłaniem pliku JPK_VAT od stycznia 2018 roku, mikroprzedsiębiorcy na żądanie urzędów od lipca 2018 roku mają obowiązek generować dodatkowe pliki takie jak: JPK_PKPiR/JPK_EWP (w zależności od wybranej formy opodatkowania) oraz JPK_FA i JPK_WB. Ten ostatni podatnik generuje na swoim rachunku bankowym.

Co zawiera JPK_VAT?

W pliku JPK_VAT, przekazywanym obowiązkowo co miesiąc organom kontrolnym w formie pliku xml, zawarte są szczegółowe informacje o wszystkich dokonanych transakcjach zakupu i sprzedaży przez czynnych podatników VAT, które zawarte są w rejestrze zakupu i sprzedaży VAT. Informacje zawarte w JPK_VAT to:

  • kwoty transakcji poszerzone o szczegółowe dane dotyczące kontrahentów, dane produktów i usług, a także dokładne terminy wystawiania/otrzymywania dokumentów, daty zakupów/sprzedaży, przedmiot i cel transakcji, stawki podatku - 0%, 5%, 8%, 23%, zwolnienie z opodatkowania;

  • szczegółowe informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, imporcie, eksporcie, dzięki którym urząd może na bieżąco weryfikować poprawność wykazywania i rozliczania zawieranych transakcji zagranicznych przez podatników;

  • informacje o odwrotnym obciążeniu;

  • dane o powstaniu obowiązku podatkowego (czyli czy sprzedaż jest wykazywana w okresie, w którym powstaje obowiązek podatkowy).

JPK_PKPIR oraz JPK_EWP - co zawiera?

JPK_PKPIR dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, stosując w tym celu programy komputerowe. W pliku wykażą oni m.in.:

  • wartość poniesionych kosztów,

  • wartość osiągniętego dochodu,

  • wartość spisu z natury na początek oraz koniec roku,

  • informacje dotyczące poszczególnych wierszy podatkowej księgi przychodów i rozchodów takich jak: liczba porządkowa, data zdarzenia, numer dokumentu księgowego, dane kontrahenta, przychód i wydatki.

JPK_EWP natomiast dotyczy przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie ewidencji przychodów (ryczałtu). Plik ten w takim przypadku zawiera uszczegółowione informacje z tej ewidencji.

JPK_PKPIR/JPK_EWP przekazywane jest na żądanie organów podatkowych, można je przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem przenośnych nośników danych, np. płyty CD.

Jednolity Plik Kontrolny - czyli co zawiera JPK_FA?

JPK_FA to plik przekazywany na żądanie organów za pośrednictwem nośników danych, w którym ujmowane są wszystkie faktury sprzedaży. Plik kontrolny wyróżnia następujące kategorie faktur ujmowanych w elektronicznym pliku: zwykłe faktury (VAT), faktury korygujące (KOREKTY), faktury zaliczkowe (ZAL) oraz pozostałe faktury (POZ).

Na podstawie pliku urząd zyska możliwość skontrolowania informacji związanych z:

  • wystawionym dokumentem (numer dokumentu, data wystawienia, dane kontrahentów),

  • towarem (nazwa sprzedawanego towaru/usługi, ilość dostarczonych produktów, cena jednostkowa netto, stawka i kwota podatku, cena jednostkowa brutto, wartość netto produktów objętych transakcją).

Dodatkowo organ podatkowy może zweryfikować datę faktycznej sprzedaży oraz poprawność ujęcia faktury w deklaracji VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów