Poradnik Przedsiębiorcy

JPK dla podatnika zwolnionego z VAT

Mam malutką firmę na KPiR. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na to, że nie przekraczam obrotów powyżej 200 000 zł. Czy w takim przypadku mam obowiązek generować JPK? Jakie przewidziano JPK dla podatnika zwolnionego z VAT?

 

Julia, Gdańsk

 

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT, czyli ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, zwolnieni są z obowiązku comiesięcznego przesyłania JPK_VAT. Jednak nie oznacza to, że są całkowicie zwolnieni z JPK. Przygotowano bowiem struktury obowiązkowe JPK dla podatnika zwolnionego z VAT.

JPK dla podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT mają obowiązek od 1 lipca 2018 roku sporządzać i na wezwanie urzędu przekazywać dla celów e-kontroli JPK w postaci struktur:

  • JPK_FA

  • JPK_PKPIR  / JPK_EWP

  • JPK_WB.

Podatnik VAT korzystający ze zwolnienia powinien pamiętać, by w swoim programie księgowym zaznaczyć taką informację. W systemie wFirma.pl wystarczy w tym celu odznaczyć kratkę płatnik VAT w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i wybrać z listy rodzaj zwolnienia.

Jpk dla podatnika zwolnionego z VAT ze względu na obroty

JPK_FA a podatnik zwolniony z VAT

Pomimo tego, że podatnik zwolniony z VAT nie ma obowiązku comiesięcznej wysyłki JPK_VAT do urzędu skarbowego, ma obowiązek na żądanie urzędu przekazać strukturę JPK_FA. Aby ją wygenerować, wystarczy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, w lewym dolnym rogu wybrać filtr miesiąca, za jaki JPK ma być wygenerowane i skorzystać z funkcji POBIERZ JPK FA.

JPK dla podatnika zwolnionego z VAT - generowanie JPK_KPIR

Niektórzy nievatowcy mogą być zdziwieni tego typu obowiązkiem, gdyż np. do tej pory zamiast faktur wystawiają rachunki. Art. 106b ust. 2 ustawy o VAT bowiem brzmi:

Art. 106b ust. 2 ustawy o VAT

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Jednak przepisy dalej mówią, że podatnik (również i zwolniony z VAT) na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy ma obowiązek wystawić fakturę (tzw. fakturę bez VAT). Zatem to, jak w praktyce nazywa się dokument, nie ma znaczenia, istotne jest, że zawiera dane, jakie są wymagane dla faktury i na gruncie ustawy stanowi fakturę (nawet jeżeli w tytule dokumentu zamieszczona jest adnotacja “rachunek”).

Podatnik zwolniony z VAT ma zatem obowiązek na żądanie organów przekazać plik JPK_FA zawierający dokumenty sprzedaży wydane nabywcom niezależnie od tego, jak dokumenty te tytułuje (choć organy wskazują, że należałoby posługiwać się nazwą “faktura”).

Interpretacja indywidualna IPPP2/443-86/14-2/KOM Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26.03.2014 r.

(...) Przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego dokumentu nazwą faktura, dokument ten musi jednak zawierać dane wymagane (tutaj rozporządzeniem) dla faktury, wtedy też będzie uznawany za fakturę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, i to niezależnie od tego, czy zostanie nazwany "rachunkiem", czy fakturą. W myśl obecnie obowiązujących przepisów wskazanym jednak byłoby nazywanie wystawianych dokumentów fakturami. (...)

Podmiot zwolniony z VAT a JPK_KPiR

Podatnik korzystający ze zwolnienia VAT, ale prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów będzie zobowiązany na wezwanie urzędu dostarczyć JPK_PKPIR. W celu wygenerowania pliku należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, w lewym dolnym rogu wybrać filtr miesiąca, za jaki JPK ma być wygenerowane i skorzystać z funkcji POBIERZ JPK KPIR.

JPK dla podatnika zwolnionego z VAT - JPK_FA

Tak pobrany plik można przekazać do urzędu na zewnętrznym nośniku danych - typu CD, pendrive.

JPK_WB a zwolnienie z VAT

Podatników zwolnionych z VAT również nie ominie obowiązek generowania JPK_WB. Tę strukturę jednak przygotowuje się nie w systemach księgowości, a w systemie bankowym. Zatem za przygotowanie możliwości pobierania JPK_WB stoi bank przedsiębiorcy.