0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_V7 a zwolnienie z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od kwietnia 2024 roku. Korzystam ze zwolnienia z VAT. Czy muszę składać JPK_V7, mimo że obejmuje mnie zwolnienie z VAT?

Damian, Katowice

 

W sytuacji gdy dokonuje Pan wyłącznie czynności zwolnionych z VAT, wówczas nie ma Pan obowiązku przesyłania JPK_V7 do urzędu.

Podmiot zwolniony z VAT a obowiązek przesyłania JPK_V7

Co do zasady art. 109 ust. 3 ustawy o VAT odnosi się do prowadzenia rejestrów VAT przez czynnych podatników VAT, czyli takich, którzy nie korzystają ze zwolnienia z VAT. W myśl tego art.: Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

 1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 3. kontrahentów;
 4. dowodów sprzedaży i zakupów

Zgodnie z powyższym podatnicy zwolnieni z VAT zarówno na podstawie zwolnienia przedmiotowego (z uwagi na rodzaj działalności), jak i podmiotowego (z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży), nie są zobowiązani do wysyłki pliku JPK_V7, gdyż ten obowiązek obejmuje jedynie podatników VAT czynnych.

JPK_V7 a zwolnienie z VAT ze względu na limit obrotów (zwolnienie podmiotowe)

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów poniżej 200 000 zł są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji dla celów VAT, jednak nie w oparciu o art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a o art. 109 ust. 1 ustawy o VAT.

Art. 109 ust. 1 ustawy o VAT

Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

JPK_V7 a zwolnienie z VAT przedmiotowe

Obowiązek przesyłania JPK_V7 nie dotyczy również przedsiębiorców wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Regulacje prawne w tym zakresie nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, a tym samym nie wymagają sporządzania i wysyłki jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego rejestrów VAT.

Podmiot zwolniony a pozostałe struktury JPK

Mimo, iż podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT nie mają obowiązku comiesięcznej wysyłki pliku JPK_V7, w przypadku żądania organu skarbowego są zobowiązani przekazać pozostałe struktury jednolitego pliku kontrolnego: 

 • JPK_FA,
 • JPK PKPIR / JPK EWP, JPK_KR (w zależności od prowadzonej ewidencji księgowej),
 • JPK_WB,
 • JPK_MAG.

Plik JPK na żądanie można wysłać do urzędu z pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Dozwolone jest także przekazanie danych za pomocą nośnika - pendrive lub CD.

Generowanie JPK na żądanie urzedów w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl pliki JPK przekazywane na żądanie urzędów , tj.:

 • JPK_PKPIR
 • JPK_EWP
 • JPK_KR
 • JPK_FA
 • JPK_MAG

generuje się poprzez START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ gdzie należy wybrać właściwy plik JPK oraz wskazać okres, za który ma być przygotowany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów