Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Tomasz Burchard

2020-05-18

Podatek VAT

Nowa matryca stawek VAT dla urządzeń fiskalnych - co się zmieniło?

Nowa matryca stawek VAT dla urządzeń fiskalnych Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Dowiedz się, jak wygląda nowa matryca stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. czytaj dalej

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

metody wyceny przedsiębiorstw Zmiana właścicielska jest częstym zjawiskiem. Dokonując sprzedaży, zarówno kupujący, jak i sprzedający przedsiębiorstwo przed finalizacją transakcji chcą poznać jego wartość. W tym celu należy je wycenić. Sprawdź, jakie są metody wyceny przedsiębiorstw! czytaj dalej

Różnice kursowe faktur wystawionych w dwóch walutach jak je obliczyć?

różnice kursowe Współpracując z zagranicznymi kontrahentami, zdarza się, że przedsiębiorca otrzymuje fakturę wystawioną w obcych walutach. Przeliczenie faktury na walutę krajową często powoduje, że powstają różnice kursowe. Jak prawidłowo ująć te wartości? Sprawdź! czytaj dalej

Ulga B+R, koszty kwalifikowane – pracownik a współpracownik

koszty kwalifikowane Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca, który nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego może obniżyć dochód z tej działalności o koszty poniesione na tę działalność. Sprawdź, czym są koszty kwalifikowane w uldze B+R! czytaj dalej

Jak rozliczyć zwrot środka trwałego podlegającemu amortyzacji?

zwrot środka trwałego W prowadzeniu działalności, może się zdarzyć, że zakupiony i amortyzowany środek trwały zostanie zwrócony sprzedawcy. Jak rozliczyć zwrot środka trwałego, który jest już amortyzowany w firmie? Czy konieczna jest korekta dokonanych odpisów amortyzacyjnych? czytaj dalej

Czym jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego? Poznaj EFRR

efrr Członkostwo Polski w UE pozwala na skorzystanie z wielu funduszy wspólnotowych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest programem, którego celem jest wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej. Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł! czytaj dalej

Opodatkowanie napiwków na gruncie podatku VAT i PIT

Opodatkowanie napiwków Wielu studentów, podczas nauki na studiach podejmuje również pracę w celu dodatkowego zarobku. Osoby te podejmują pracę w restauracjach i kawiarniach, gdzie dodatkowo otrzymują napiwki. Jak wygląda opodatkowanie napiwków podatkiem VAT i PIT? Sprawdź! czytaj dalej

Jak udokumentować nieściągalność wierzytelności od kontrahenta z zagranicy?

nieściągalność wierzytelności Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca nie otrzyma zapłaty z tytułu dokonanej sprzedaży. O możliwości zaliczenia jej w ciężąr kosztów decyduje udowodnienie nieśiągalności. Sprawdź, jak udokumentować nieściągalność wierzytelności z zagranicy! czytaj dalej
2020-03-30

Podatek VAT

Opodatkowanie należności w wyniku ugody sądowej - warto wiedzieć!

Opodatkowanie należności w wyniku ugody sądowej W prowadzonej działalności pomiędzy przedsiębiorcami może dojść do nieporozumień z przyczyn wzajemnych ustaleń, a konflikt kończy się w sądzie zawarciem ugody. Czy opodatkowanie należności w wyniku ugody sądowej podatkiem VAT jest obowiązkowe? Sprawdź! czytaj dalej

Wniesienie aportu do spółki osobowej a przychód

wniesienie aportu do spółki osobowej a przychód Aport to niepieniężny wkład wniesiony do spółki. Wniesienie aportu do spółki osobowej powoduje przeniesienie własności rzeczy bądź prawa będącego przedmiotem wkładu na spółkę. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki powoduje powstanie przychodu? czytaj dalej