Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Burchard Tomasz

Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego - kogo obowiązuje?

Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego a zwolnienie z kasy Podatnik dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest zobowiązany rejestrować sprzedaż na kasie. W tym celu konieczne jest zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego. Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Prawo do ulgi prorodzinnej a poniesiona strata podatkowa

Prawo do ulgi prorodzinnej a poniesiona strata podatkowa Prawo do ulgi prorodzinnej może przysługiwać rodzicom i opiekunom w określonych w przepisach sytuacjach. Jest jedną z najpopularniejszych ulg. Sprawdź, kiedy można skorzystać z ulgi na dziecko i jakie należny spełniać warunki? czytaj dalej
2021-01-05

Podatek VAT

JPK_V7 dla podmiotów świadczących usługi prawne

JPK_V7 dla podmiotów świadczących usługi prawne Jakie zmiany nastąpiły w zakresie prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji VAT? Jakie nowe obowiązki w tym zakresie dotyczą prawników? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak poprawnie przygotować JPK_V7 dla podmiotów świadczących usługi prawne. czytaj dalej

Wydatki na organizację posiedzeń rady nadzorczej – koszty podatkowe

wydatki na organizację posiedzeń rady nadzorczej Koszty uzyskania przychodów są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Do jakich kosztów zalicza się wydatki na organizację posiedzeń rady nadzorczej? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Utrata prawa do ryczałtu w trakcie roku podatkowego

Utrata prawa do ryczałtu - kiedy następuje Podatnicy wybierając jako formę opodatkowania ryczałt muszą spełnić określone wymagania ustawowe. W przypadku nie spełnienia danych przesłanek następuje utrata prawa do ryczałtu, również w trakcie roku podatkowego. Artykuł wskaże jak temu zapobiec. czytaj dalej

Korekta importu usług - jak ją rozliczyć?

Korekta importu usług - jak ją rozliczyć? Korzystanie z usług zagranicznych kontrahentów jest równie częste, jak korzystanie z usług krajowych. Należy jednak pamiętać o prawidłowym rozliczeniu pod kątem podatku VAT. Jak powinna wyglądać korekta importu usług w przypadku błędu w rozliczeniu?? czytaj dalej
2020-12-22

Podatek VAT

Stawka VAT za wykonanie autorskiego projektu

Stawka VAT za wykonanie autorskiego projektu Korzystając z usług gdzie podmiotem transakcji są przedmioty o właściwości praw autorskich, musimy posiadać wiedzę dotyczące praw. Autorzy tych utworów muszą wiedzieć, jaka jest prawidłowa stawka VAT za wykonanie autorskiego projektu. czytaj dalej

Podatek od najmu - kiedy można skorzystać z ryczałtu?

Podatek od najmu Podatek od najmu w formie ryczałtu jest często wybieraną formą opodatkowania, jednak nie każdy wie jakie warunki należy spełnić by móc w ten sposób się rozliczać. Dowiedz się więcej o umowie najmu oraz o obowiązkach które ciążą na podatniku. czytaj dalej
2020-12-17

Podatek VAT

Deklaracje kwartalne w formie pliku JPK_V7K - dla kogo?

Deklaracje kwartalne w formie pliku JPK_V7K- wybór rozliczenia Czynni podatnicy podatku VAT są zobowiązani do składania deklaracji. Po spełnieniu określonych warunków mają możliwość wyboru czy chcą rozliczać podatek VAT miesięcznie czy kwartalnie. Kto może składać deklaracje kwartalne w podatku VAT? Sprawdź! czytaj dalej

Zagraniczny kontrahent nie podaje NIP-u – wysyłka JPK

Zagraniczny kontrahent nie podaje NIP-u – wysyłka JPK Rozwój gospodarki spowodował, ze coraz częściej polscy przedsiębiorcy świadczą swoje usługi za granicą kraju. Mają jednak obowiązek odpowiednio je udokumentować. Jak podstąpić w sytuacji, gdy zagraniczny kontrahent nie podaje NIP-u? Jak wysłać JPK? czytaj dalej