Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Tomasz Burchard

2020-01-24

Podatek VAT

Usługi świadczone przez internet - moment powstania obowiązku podatkowego

Usługi świadczone przez internet Usługi świadczone przez internet stają się coraz bardziej popularne. Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości jak poprawnie określić moment powstanie obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług przez internet. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2020-01-23

Prawo pracy

Udzielenie pożyczek pracownikom przez zakład pracy

udzielenie pożyczek pracownikom Udzielenie pożyczek pracownikom na preferencyjnych warunkach jest jednym z benefitów jakie stosują pracodawcy, w celu zatrzymania pracowników w zakładzie bądź zachęceniu do podjęcia pracy. Co należy wiedzieć o pożyczkach zakładowych? Więcej w artykule! czytaj dalej
2020-01-23

Podatek VAT

Przebudowa lokalu użytkowego na mieszkalny a stawka podatku VAT

przebudowa lokalu użytkowego na mieszkalny Duży popyt mieszkaniowy na rynku powoduje sytuację, że przedsiębiorcy przekształcają lokale użytkowe na cele mieszkalne. Jak taką przebudowę rozliczyć na gruncie podatku VAT? Sprawdź, przebudowa lokalu użytkowego na mieszkalny a stawka VAT! czytaj dalej
2020-01-22

Podatek VAT

Nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego – opodatkowane podatkiem VAT 

nieodpłatne użyczenie lokalu Podatnicy często decydują się na korzystanie z nieruchomości swoich bliskich w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego powinno być opodatkowane podatkiem VAT? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej
2020-01-21

Podatek VAT

Sprzedaż towaru montowanego – rozliczenie krajowe z UE i poza UE

sprzedaż towaru montowanego Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn czy urządzeń przemysłowych często przy sprzedaży muszą również dokonywać montażu czy przeszkolenia personelu. Jak poprawnie rozliczyć sprzedaż towaru montowanego z UE i poza UE? Przeczytaj artykuł! czytaj dalej

Wydatki na organizację posiedzeń rady nadzorczej – koszty podatkowe

wydatki na organizację posiedzeń rady nadzorczej Koszty uzyskania przychodów są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Do jakich kosztów zalicza się wydatki na organizację posiedzeń rady nadzorczej? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Opodatkowanie spółki komandytowej - warto wiedzieć

opodatkowanie spółki komandytowej Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka komandytowa. Na jakich zadach prowadzona jest tego typu działalność? Kim jest komandytariusz i komplementariusz? Czy opodatkowanie spółki komandytowej różni się od innych spółek? Sprawdź! czytaj dalej

Sprzedaż mieszkania używanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż mieszkania Niejednokrotnie przedsiębiorcy korzystają ze swojego mieszkania w celach prowadzenia działalności gospodarczej. W jakich przypadkach sprzedaż mieszkania, w którym była prowadzona działalność będzie opodatkowana? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Zakupy przed rejestracją a odliczenie VAT - korekta kosztów

Zakupy przed rejestracją a odliczenie VAT Przedsiębiorcy, podczas prowadzenia działalności rezygnują ze zwolnienia z podatku VAT. Czy przysługuje im prawo do odliczenia podatku VAT z faktury, które dotyczą okresu przed rejestracją do VAT? Sprawdź, zakupy przed rejestracją a odliczenie VAT czytaj dalej
2020-01-13

Podatek VAT

Obowiązkowy split payment a faktury walutowe - warto wiedzieć

Obowiązkowy split payment a faktury walutowe - dokonanie płatności Obowiązkowy split payment dotyczy transakcji, które spełniają określone warunki. Czy, gdy faktury są wystawione w walucie obcej, podatnik również jest zobowiązany do zastosowania split payment? Sprawdź, obowiązkowy split payment a faktury walutowe! czytaj dalej