0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty za studia w kosztach uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że przedsiębiorca, chcąc podnieść swoje kwalifikacje, decyduje się na studia magisterskie lub podyplomowe. Takie metody doszkalania są często związane z opłatami. Czy można uwzględnić opłaty za studia wkosztach uzyskania przychodu? Jakie warunki muszą być spełnione aby było o możliwe? Sprawdźmy!

Koszty uzyskania przychodu

Aby ująć opłaty za studia w kosztach uzyskania przychodu jako wydatek firmowy należy przede wszystkim wskazać ich powiązanie z przychodami prowadzonej działalności. Zatem, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • wydatek musi być kosztem, który został poniesiony w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów lub zabezpieczenia ich źródła,

  • wydatek musi zostać właściwie udokumentowany,

  • wydatek nie może zostać wymieniony w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu (art. 23 ustawy o PIT),

  • wydatek nie może mieć znamion kosztu o charakterze prywatnym dla przedsiębiorcy.

Wpisaniu nie podlegają zatem wydatki, które zostały poniesione w innym celu niż uzyskanie przychodów. Co ważne, niektóre wydatki mogą być także wyłączone z kosztów na okres przejściowy albo trwały, ze względu na nieuzupełnienie jakiś wymogów, które muszą spełniać, aby zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Opłaty za studia w kosztach uzyskania przychodu

O ile wskazanie wydatków, które podatnik może, a których nie może ujmować w kosztach uzyskania przychodów nie jest skomplikowane, jednak podatnikom często ciężko jest zakwalifikować czesne za studia do jednej z tych grup. Trudność polega na tym, że nie wiadomo, jakim przychodom je przyporządkować. Zdarza się, że kierunek studiów, wybrany przez przedsiębiorcę ma tak uniwersalny charakter, że niełatwo jest wykazać jego związek z przychodami, wówczas jest on kwalifikowany jako koszt prywatny. Ważne zatem, żeby wybrany program kształcenia był związany ściśle z działalnością firmy, a wiedza i umiejętności przekazywane w trakcie jego realizacji, istotne dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zatem, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą chce wpisać wydatki za studia magisterskie lub podyplomowe w koszty uzyskania przychodu, musi udowodnić ich związek z prowadzoną działalnością (poprzez właściwe udokumentowanie np. fakturą wystawioną na dane firmowe), a także fakt, że zostały one poniesione w celu zabezpieczenia lub uzyskania przychodów.

Potwierdzeniem powyższego postępowania jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 stycznia 2019 r. o sygn. 0115-KDIT2-3.4011.383.2018.2.AW w której czytamy, że "(...) wydatki na studia magisterskie, o których mowa we wniosku są związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza poprzez świadczenie nowych usług, bądź świadczenie usług na wyższym poziomie ma (będzie miała) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu. (...) Wobec tego, wydatki na czesne, podręczniki (materiały naukowe) poniesione w związku ze studiami, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione po rozpoczęciu tej działalności i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej."

Jak zaksięgować opłaty za studia w kosztach uzyskania przychodu?

W celu ujęcia faktury za wydatki na edukację w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ a następnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z fakturą.

opłaty za studia w kosztach uzyskania przychoduTak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki oraz w rejestrze VAT zakupów (w przypadku czynnych podatników VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów