Poradnik Przedsiębiorcy

Opłaty za studia w kosztach uzyskania przychodu

Zdarza się, że przedsiębiorca, chcąc podnieść swoje kwalifikacje, decyduje się na studia magisterskie lub podyplomowe. Takie metody doszkalania są często związane z opłatami. Czy można uwzględnić opłaty za studia w kosztach uzyskania przychodu?  

Koszty uzyskania przychodu

Aby ująć opłaty za studia w kosztach uzyskania przychodu jako wydatek należy przede wszystkim wskazać ich powiązanie z przychodami prowadzonej działalności. Zatem, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • wydatek musi być kosztem, który został poniesiony w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów lub zabezpieczenia ich źródła,

  • wydatek musi zostać właściwie udokumentowany,

  • wydatek nie może zostać wymieniony w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu (art. 23 ustawy o PIT).

Wpisaniu nie podlegają zatem wydatki, które zostały poniesione w innym celu niż uzyskanie przychodów. Co ważne, niektóre wydatki mogą być także wyłączone z kosztów na okres przejściowy albo trwały, ze względu na nieuzupełnienie jakiś wymogów, które muszą spełniać, aby zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Opłaty za studia w kosztach uzyskania przychodu

O ile wskazanie wydatków, które podatnik może, a których nie może ujmować w kosztach uzyskania przychodów nie jest skomplikowane, jednak podatnikom często ciężko jest zakwalifikować czesne za studia do jednej z tych grup. Trudność polega na tym, że nie wiadomo, jakim przychodom je przyporządkować. Zdarza się, że kierunek studiów, wybrany przez przedsiębiorcę ma tak uniwersalny charakter, że niełatwo jest wykazać jego związek z przychodami, wówczas jest on kwalifikowany jako koszt prywatny. Ważne zatem, żeby wybrany program kształcenia był związany ściśle z działalnością firmy, a wiedza i umiejętności przekazywane w trakcie jego realizacji, istotne dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zatem, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą chce wpisać wydatki za studia magisterskie lub podyplomowe w koszty uzyskania przychodu, musi udowodnić ich związek z prowadzoną działalnością (poprzez właściwe udokumentowanie), a także fakt, że zostały one poniesione w celu zabezpieczenia lub uzyskania przychodów.