0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Studia i szkolenia przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy człowiek ma prawo do kształtowania swoich umiejętności oraz edukacji. Prowadząc działalność gospodarczą, niektórzy przedsiębiorcy postanawiają rozpocząć studia lub przejść szkolenia, aby zdobyć więcej doświadczenia i poszerzyć wiedzę. Czy studia i szkolenia przedsiębiorcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Otóż jeżeli edukacja jest związana z prowadzoną działalnością, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

Profil ma znaczenie

Wydatki na studia, szkolenia i kursy nie mają bezpośredniego wpływu na uzyskanie przychodu przedsiębiorstwa, jednak podatnik może zaliczyć je do kosztów, ponieważ podnosząc kwalifikacje chce lepiej wykonywać swoje usługi oraz zdobywać nowych klientów. Przykładem może być w tym przypadku księgowa, udająca się na studia z zakresu rachunkowości i finansów. Oczywiste jest, że zdobyta wiedza przyda się w prowadzonej działalności.

Jednak co w przypadku, kiedy profil kierunku nie pokrywa się z prowadzoną działalnością? Wtedy każdy przypadek należy przeanalizować indywidualnie, gdyż przedsiębiorca może chcieć poszerzyć zakres wykonywanych czynności w ramach firmy, a co za tym idzie zdobyć nowe kwalifikacje.

Studia i szkolenia przedsiębiorcy - podejście urzędów skarbowych 

Organy podatkowe przez wiele lat akceptowały zaliczanie wydatków na edukację przedsiębiorcy na poczet kosztów uzyskania przychodu. Zastrzegały przy tym, że to w obowiązku podatnika leży udowodnienie związku wydatku z prowadzoną działalnością. Wyjątek stanowi interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB1/415-575/ 13-2/AM), gdzie zakwestionowano wydatki na czesne studiów doktoranckich adwokata będącego rzecznikiem patentowym. Wnioskodawca wyjaśniał, że praca doktorancka dotyczy powiązań współczesnego i obowiązującego w starożytnym Rzymie prawa karnego dotyczącego fałszerstw. Jego zdaniem ma to związek z prowadzoną działalnością, ponieważ jako rzecznik patentowy często spotyka się z pojęciem fałszerstwa i podróbek. Izba Skarbowa nie podzieliła zdania wnioskodawcy twierdząc, że są to wydatki poniesione na cele osobiste, w efekcie nie zezwalając na zaliczenie ich do kosztów.

Kursy językowe czy są kosztem?

Oczywiste jest, że przedsiębiorca zamierzający działać na rynku międzynarodowym powinien znać język obcy, aby móc się nim posługiwać w kontaktach z kontrahentami. Wydawałoby się, że urząd skarbowy nie zakwestionuje zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na kursy językowe. Jednak interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB1/415-191/13/MW) stanowi przeciwnie, nie akceptując argumentów wnioskodawczyni (lekarki), która chciała rozpocząć doszkalanie z języka obcego, w celu obsługi klientów zagranicznych oraz korzystać z fachowej wiedzy i nowinek medycznych ze świata.

Podsumowując powyższe, do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca może zaliczyć wydatki poniesione na edukację, jednak spoczywa na nim obowiązek udowodnienia związku z prowadzoną działalnością. W przypadku wątpliwości, można się zwrócić o interpretację indywidualną właściwej Izby Skarbowej.

Księgowanie faktury za studia i szkolenia przedsiębiorcy w systemie wfirma.pl

Jeżeli faktura za studia i szkolenia przedsiębiorcy jest ściśle związana z rodzajem prowadzonej działalności, to w celu jej zaksięgowania należy skorzystać z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą, wybierając w polu RODZAJ WYDATKU opcję INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Faktura za studia i szkolenia przedsiębiorcy - księgowanieDzięki temu wydatek trafi do kol. 13 KPIR - Pozostałe wydatki i rejestru VAT zakupów (w przypadku czynnych podatników VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów