Poradnik Przedsiębiorcy

Dźwignia finansowa - co to takiego?

Jednym z dostępnych sposobów pomnażania posiadanego kapitału są transakcje na rynku walutowym. Coraz większą popularnością wśród inwestorów cieszą się inwestycje przy wykorzystaniu dźwigni finansowej - w szczególności te przeprowadzane na rynku Forex. Zastosowanie dźwigni może w efekcie prowadzić do osiągnięcia wysokich zysków przy inwestowaniu stosunkowo niskiej kwoty pieniędzy. Jednak transakcje tego rodzaju są obarczone dużym ryzykiem, a nawet znikoma zmiana kursu waluty może doprowadzić do utraty środków.

Rynek Forex

Forex jest rynkiem finansowym niezależnym od giełdy papierów wartościowych, którego przedmiotem obrotu są waluty. Uczestnikami rynku są nie tylko banki, czy duże organizacje międzynarodowe, ale także klienci indywidualni. Transakcje pomiędzy uczestnikami zawierane są przez 24 godziny na dobę w przestrzeni międzybankowej za pośrednictwem sieci telefonicznych lub łączy internetowych, dlatego też nie istnieje “rzeczywista” lokalizacja rynku. Dzięki zastosowaniu mechanizmu dźwigni finansowej inwestor może osiągnąć dużo wyższe stopy zwrotu. Jednak czym właściwie jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa - jak to działa?

Dokonując transakcji na rynku obrotu walutami, każdy inwestor spotka się z pojęciem dźwigni finansowej, szczególnie przy zawieraniu kontraktów terminowych. Jest ona narzędziem, dzięki któremu inwestor może dysponować dużo większym kapitałem niż w rzeczywistości posiada. Wielkość dźwigni należy rozumieć, jako stosunek własnych środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycję do ilości pieniędzy możliwych do dyspozycji. Wielkość kapitału do dyspozycji można wyliczyć według wzoru:

wartość kapitału posiadanego x dźwignia

np. dla dźwigni 1:100:

5.000 PLN x 100 = 500.000 PLN

Przykładowo wartość dźwigni finansowej wynoszącej 1:100 mówi, iż za jedną złotówkę inwestor będzie miał do dyspozycji 100 zł kapitału. Innymi słowy, każda zainwestowana złotówka pozwoli na zawarcie transakcji o wartości 100 zł. Zatem jak widać, za pomocą dźwigni finansowej możliwe jest przeprowadzanie inwestycji posiadając niewielką ilość własnych funduszy.

Dźwignia finansowa daje wiele korzyści przy jej zastosowaniu m.in. na rynku Forex, ponieważ zmiany kursów walut nie zawsze są znaczące (np. wzrost kursu jedynie o 0,01). Dlatego też, bez możliwości wykorzystania mechanizmu dźwigni inwestowanie w kontrakty terminowe byłoby możliwe, a także opłacalne jedynie dla inwestorów posiadających znaczny kapitał.

Zastosowanie dźwigni finansowej

Najlepszym sposobem na zobrazowanie wykorzystania dźwigni finansowej w praktyce jest przykład inwestora, który zamierza dokonać zakupu waluty euro za złotówki. Kapitał własny, jaki przeznaczył na transakcję (tzw. depozyt) wynosi 2000 PLN. Przy założeniu, że kurs EUR/PLN wynosi 3,4000, czyli 1 EUR kosztuje 3,40 PLN - inwestor zamierza nabyć 50.000 EUR. Zatem wartość całkowita transakcji wynosić będzie:

50.000 EUR x 3,40 PLN = 170.000 PLN

W związku z tym, że inwestor posiada jedynie 2000 PLN kapitału własnego, zamierza skorzystać z dźwigni finansowej wynoszącej 1:100. Zatem kwota, jaką będzie potrzebował na zawarcie transakcji będzie równa:

170.000 PLN : 100 = 1.700 PLN

Na przykładzie inwestora widać, jak wiele korzyści wynika z zastosowania mechanizmu dźwigni finansowej, ponieważ posiadając nieznaczną kwotę kapitału, możliwa jest inwestycja, w której osiągniemy znaczne zyski. W przypadku, gdyby kurs waluty przytoczony wcześniej wzrósł z 3,4000 do 3,4100, oznaczałoby to, że inwestor zarobił na każdym euro w kontrakcie 1 grosz.

50.000 EUR x 0,01 PLN = 500 PLN - całkowity zysk inwestora

Warto jednak pamiętać, że im większa stopa zwrotu z inwestycji, tym większe ryzyko inwestor ma do zaakceptowania. Zatem tego typu przedsięwzięcia należy dokładnie przemyśleć, a także ostrożnie dysponować środkami, aby nie utracić więcej niż się posiada.

Szerokie wykorzystanie dźwigni finansowej

Warto wiedzieć, iż zastosowanie narzędzia dźwigni finansowej ma zastosowanie nie tylko na rynku walutowym, ale również przy obrocie akcjami na giełdzie papierów wartościowych. Osoba dysponująca niskim kapitałem może rozpocząć inwestycje na giełdzie, jednak zastosowanie ma także zasada im większa stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko utraty poniesionych środków.