0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

E-gwarancja bankowa – nowoczesne rozwiązanie dla firm

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

E-gwarancja to gwarancja przez internet lub na e-maila. Takie określenia często możemy spotkać, słysząc o nowoczesnych rozwiązaniach dla firm oferowanych przez banki w Polsce. Większość z nich wprowadziła już do swojej oferty e-gwarancje bankowe. Co to jest gwarancja bankowa i e-gwarancja? Jakie są zalety tych ostatnich? Czy jest to bezpieczne i godne polecenia rozwiązanie? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Co to jest gwarancja bankowa i e-gwarancja?

Gwarancje bankowe regulowane są w Polsce przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Szczegółową definicję znajdziemy w art. 81 Prawa bankowego. Mówiąc o gwarancji bankowej, mamy na myśli jednostronne zobowiązanie banku, czyli gwaranta, do zapłaty w formie pieniężnej na rzecz beneficjenta gwarancji, czyli podmiotu uprawnionego określonej maksymalnej sumy pieniężnej w sytuacji niedopełnienia warunków, jakie miał wykonać zleceniodawca gwarancji. Bezwarunkowy i nieodwołalny charakter gwarancji bankowej powoduje, że jest ona wiarygodna dla jej beneficjenta. W obrocie gospodarczym funkcjonują gwarancje bankowe krajowe i zagraniczne. W orzecznictwie sądowym w ich zakresie najczęściej napotykamy na wyroki związane z gwarancjami dobrego wykonania kontraktu. Wynika to zapewne z faktu, że ten rodzaj jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania transakcji w obrocie handlowym. Poza nimi możemy wyróżnić gwarancje:

 • zwrotu zaliczki

 • przetargowe (wadialne) – w tym dotyczące zamówień publicznych

 • spłaty kredytu

 • zwrotu kaucji gwarancyjnej

 • celne

 • rękojmi

 • terminowych płatności

 • najmu.

Każdy rodzaj gwarancji bankowych będących w ofercie banku można wystawić w formie e-gwarancji.

E-gwarancja bankowa jest nowoczesną formą wystawiania gwarancji bankowych. Zgodnie z przepisami prawa, aby była ważna, musi zostać wystawiona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jest dużo szybsza i łatwiejsza w obsłudze od tej w tradycyjnej formie. Traktowana jest w obrocie gospodarczym tak samo jak gwarancja papierowa. E-gwarancja bankowa wystawiana jest w formie elektronicznej w formie pliku pdf z podpisem kwalifikowanym pracowników banku. Podpis ten beneficjent gwarancji może zweryfikować samodzielnie. Przed skorzystaniem z e-gwarancji klient/zleceniodawca powinien upewnić się, że jego beneficjent akceptuje taką formę dostarczania gwarancji zabezpieczających np. kontrakt handlowy. Do wystawienia e-gwarancji bankowej wystarczy:
 • złożenie przez zleceniodawcę wniosku o wystawienie gwarancji on-line,

 • dołączenie dokumentów potwierdzających zasadność wystawienia gwarancji bankowej, np. kontrakt budowlany, umowa najmu czy dokumentacja przetargowa.

Przykładowy proces wystawiania e-gwarancji

E-gwarancja – jakie są jej zalety?

Wśród wielu zalet korzystania z e-gwarancji można wymienić kilka najpopularniejszych:

 • oszczędność czasu

 • ochrona środowiska

 • redukcja kosztów dostawy gwarancji

 • prostota i przejrzystość

 • bezpieczeństwo

 • niskie koszty

 • brak konieczności archiwizowania dokumentacji papierowej.

Korzystanie z e-gwarancji zapewnia oszczędność czasu oraz eliminuje konieczność drukowania dokumentu i jego odręcznego podpisywania. Klient otrzymuje gwarancję na wskazany adres e-mailowy lub bank przesyła ją mailowo bezpośrednio do beneficjenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu redukowane są koszty dostarczania gwarancji za pośrednictwem firm kurierskich. Można je monitorować za pomocą systemów bankowości elektronicznej, do których większość klientów ma dostęp również mobilny. Opłaty związane z wystawieniem e-gwarancji bankowej są niższe od kosztów związanych z wystawieniem jej w tradycyjnej formie papierowej. E-gwarancja nie musi być przekazywana beneficjentowi dodatkowo w formie pisemnej, co eliminuje konieczność archiwizacji dokumentacji papierowej.

Bezpieczeństwo e-gwarancji

E-gwarancja bankowa wystawiona w pdf-ie oraz opatrzona podpisem kwalifikowanym spełnia wymogi bezpieczeństwa. Dokument w tej formie nie musi być przekazywany i archiwizowany papierowo, co w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko dostępu osób trzecich. Wykorzystuje on podpis elektroniczny oparty na certyfikacie kwalifikowanym wydawanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Taki podpis otrzymują wybrani pracownicy banku, którzy mogą wystawiać e-gwarancje bankowe. Często na stronach banków podawana jest lista nazwisk pracowników posiadających ten certyfikat.

Autentyczność e-gwarancji można sprawdzić samodzielnie.

Sprawdzenia autentyczności wystawionej e-gwarancji beneficjent lub zleceniodawca może dokonać bezpośrednio z pliku otrzymanego z banku. W otrzymanym pliku pdf należy wyświetlić podpisy oraz sprawdzić ich poprawność. Po uzyskaniu komunikatu, że są one poprawne i ważne, mamy pewność, że gwarancja została prawidłowo wystawiona. Inną formą sprawdzenia autentyczności jest skorzystanie z aplikacji Szafir dostępnej do pobrania ze strony Krajowej Izby Rozliczeniowej. W aplikacji należy wybrać ikonę „weryfikuj e-podpis” a następnie wskazać plik, który ma zostać zweryfikowany. Po uzyskaniu wyniku z opisem „podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym” mamy pewność, że gwarancja została prawidłowo wystawiona i podpisana. Na zlecenie klienta bank wystawiający e-gwarancję może wysłać do banku beneficjenta potwierdzenie jej udzielenia za pomocą komunikatu SWIFT.

E-gwarancja to nowoczesny sposób dostarczania beneficjentowi gwarancji bankowej. Ta nowatorska usługa oferowana przez banki skraca czas otrzymania gwarancji bankowej oraz zapewnia bezpieczeństwo otrzymywanego dokumentu. Klient, korzystając z e-gwarancji, w prosty i szybki sposób może ją dostarczyć drogą mailową w dowolne miejsce na świecie. Korzystanie z niej oszczędza czas i pieniądze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów