0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancje de minimis (cz. 4): Jakie są założenia programu gwarancyjnego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gwarancje de minimis jest pomysłem rządu na zwiększenie dostępności kredytów dla firm. Dzięki temu rozwiązaniu właściciele przedsiębiorstw mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt z gwarancją jest dla niech dostępny nawet w przypadku, gdy nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

Jakimi obwarowaniami jest obciążona gwarancja de minimis? Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią cyklu.

Warunki gwarancji de minimis

Przede wszystkim gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej firmy. Może być on udzielony zarówno jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa oraz jako zwykły kredyt.

Co więcej, nie może on przekroczyć 3,5 mln zł i jednocześnie 60 proc. kredytu (bez odsetek i innych kosztów związanych z udzielaniem kredytu). Maksymalny okres, na jaki gwarancja de minimis może zostać udzielona wynosi 27 miesięcy i jednocześnie nie może być on dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

Gwarancja de minimis nie może obejmować kredytu przeznaczonego na finansowanie:

  • produkcji pierwotnej produktów rolnych,
  • rybołówstwa i akwakultury,
  • sektora węglowego.

Nie może również gwarantować kredytu na finansowanie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych.

Zabezpieczenie gwarancji de minimis stanowi weksel własny in blanco przedsiębiorcy

Założenie gwarancje de minimis

Pozostałe warunki przyznania kredytu gwarancji de minimis:

  • gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne,
  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 zł,
  • zakres gwarancji BGK – 60 proc. wartości kredytu
  • maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • prowizji za udzielenie gwarancji 0,5% wartości gwarancji rocznie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów