0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwykły kredyt obrotowy a kredyt z gwarancją de minimis

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Metod na pozyskanie środków finansowych dla firmy jest bardzo wiele - największą popularnością wciąż cieszą się leasing i kredyt. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z drugiej formy finansowania, powinni dodatkowo zainteresować się możliwością uzyskania kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis, który może okazać się lepszym rozwiązaniem niż klasyczny kredyt obrotowy. Jakie korzyści oferuje kredyt z gwarancją de minimis?

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy stanowi wygodną metodę na finansowanie firmowych inwestycji - pod warunkiem, że uda się go dostać. Uzyskanie funduszy z tego źródła może jednak okazać się problematyczne. Oczywistym jest, że banki nie udzielą kredytu firmie, której grozi niewypłacalność. Tego typu instytucje finansowe, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym brakiem możliwości odzyskania funduszy, nakładają na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia określonych zabezpieczeń. O ile firma posiada na własność np. nieruchomość, nie stanowi to tak dużego kłopotu. W praktyce jednak lokale dla działalności są najczęściej wynajmowane, w związku z czym nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytowego. W takiej sytuacji bank albo odmówi udzielenia przedsiębiorcy kredytu, albo podniesienie w odczuwalny sposób jego koszty. Takie rozwiązanie natomiast często jest nie do przeskoczenia dla małych firm.

Obrotowy kredyt z gwarancją de minimis

Rozwiązaniem tego typu problemów może stać się kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis. Różni się on od tradycyjnego kredytu obrotowego wyłącznie tym, że wypłacalność przedsiębiorcy gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego - jeżeli rata kredytu nie zostanie przez firmę uregulowana w terminie, to BGK (jako gwarant) dokona wypłaty bankowi kredytującemu. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Co najważniejsze, kredyt z gwarancją de minimis wcale nie jest trudniejszy do uzyskania niż klasyczny kredyt obrotowy. Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić firma, aby uzyskać dofinansowanie, jest posiadanie zdolności kredytowej. Banki udzielające pożyczki wymagają również, żeby przedsiębiorca założył u nich konto firmowe. W tym miejscu warto zatrzymać się na dłużej, ponieważ koszty prowadzenia takiego rachunku w różnych bankach mogą mieć zupełnie inną wysokość.

Który bank oferuje kredyt z gwarancją de minimis?

Należy również pamiętać, że kredyt z gwarancją de minimis w swojej ofercie mają tylko te banki, które zawarły w tej kwestii umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jednakże nie trzeba martwić się o wybór - w chwili wiele banków ma w swojej ofercie kredyt z gwarancją de minimis.

Jakie są warunki kredytu z gwarancją de minimis? Gwarancja w tym wypadku może objąć maksymalnie 60 proc. kwoty kredytu, do sumy 3,5 mln zł oraz okres maksymalnie do 27 miesięcy. Przedsiębiorca składając w banku wniosek kredytowy jest zobowiązany do dołączenia do niego wniosku o udzielenie gwarancji. W praktyce więc wszystkie formalności są dopełniane - jak w przypadku klasycznego kredytu - w banku kredytującym.

Podsumowując, gwarancja de minimis może być doskonałym rozwiązaniem dla firmy, poszukującej kapitału na rozwój, która jednocześnie nie chce wydawać ogromnych sum na zabezpieczenie kredytu. Jest to także doskonała pomoc dla mniejszych firm, które nie posiadają odpowiedniej płynności finansowej, aby uzyskać kredyt obrotowy tradycyjną drogą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów