Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Gwarancje de minimis (cz. 6): Banki, które udzielają kredytu z gwarancją

Wniosek o udzielenie gwarancji de minimis przedsiębiorca składa w banku, w którym stara się o kredyt. Jednak nie wszystkie banki w Polsce dają swoim klientom taką możliwość - gwarancje de minimis udzielane są przez te z nich, które zawarły umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Które banki współpracują z BGK?

Lista banków, w których przedsiębiorcy mogą ubiegać się udzielenie kredytu z gwarancją de minimis:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • BRE Bank SA,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • Banki Spółdzielcze i Bank BPS,
 • Banki Spółdzielcze i SGB - Bank S.A.,
 • BOŚ Bank S.A.,
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • Idea Bank S.A.,
 • Toyota Bank Polska S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Alior Bank S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
 • Bank Millennium S.A.,
 • Bank BGŻ S.A.,
 • INVEST-BANK S.A.,
 • FM Bank S.A. (kredyty z gwarancją de minimis dostępne od lipca).

Lista banków kredytujących, które w swojej ofercie mają kredyty z gwarancją de minimis wciąż rośnie (obecnie jest ich 19). Warto zaznaczyć, iż do końca maja 2013 roku (a więc po 1,5 miesiąca trwania programu), z tej formy pomocy skorzystało już 1700 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat gwarancji de minimis można znaleźć na stronie internetowej: http://www.deminimis.gov.pl/