0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja zwrotu towarów i reklamacji oraz pomyłek na kasie fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonując sprzedaży na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje w których nabywca rezygnuje z zakupu dokonując zwrotu towaru lub zostanie nabity na kasie paragon z oczywistym błędem. Sprawdź, w jak powinna być prowadzona ewidencja zwrotu towarów i reklamacji oraz pomyłek na kasie fiskalnej!

Ewidencja zwrotu towarów i reklamacji dla kasy fiskalnej

Ewidencja zwrotów towarów powinna być zatytułowana i przypisana do konkretnego podmiotu np. Zeszyt zwrotu towarów, imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP. Dodatkowo powinna posiadać numer ewidencyjny kasy, której dotyczą zwroty.

Przykładowa strona tytułowa zeszytu zwrotów:
Zeszyt zwrotów

za rok …......................DO KASY O NUMERZE EWIDENCYJNYM

...........................................
Nazwa firmy:

Adres:

NIP:
 

W przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z więcej niż jednej kasy zeszyty zwrotów powinny być prowadzone dla każdej kasy z osobna. Kolejne strony zeszytu mogą zawierać następujące dane: 

Zwroty za okres: ................. (miesiąc)

 

 

Lp.

 

 

Data sprzedaży

 

 

Numer paragonu

 

 

 

Nazwa towaru/ usługi

 

 

 

Data zwrotu

 

Zwrot należności za towar/usługę

 

 

Uwagi

Wartość brutto towaru/usługi lub zwracana wartość brutto (gdy zwracana jest część należności)

Podatek VAT należny

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 


Do ewidencji zwrotów należy dołączyć dokumenty sprzedaży na podstawie, których przyjęto zwrot oraz protokół przyjęcia zwrotu towaru. Przykładowy formularz protokołu zwrotu towaru poniżej. 

                                                                                                                 ................................

                                                                                                                      miejscowość/data


Nazwa firmy:

Adres:

NIP:


NR ...... /2020

PROTOKÓŁ REKLAMACJI/ZWROTU TOWARU
Nazwa towaru (symbol):

Numer paragonu:

Nazwa klienta (NIP):

Przyczyna zwrotu:

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................


Czy sprzedawca przyjął towar*:        TAK            NIE


*niepotrzebne skreślić                                                               

  ..................................................                                        .........................................

Podpis przyjmującego zwrócony towar                                    Podpis osoby zwracającej towarEwidencja oczywistych pomyłek

Oddzielną ewidencję przedsiębiorca powinien prowadzić w przypadku popełnienia oczywistych pomyłek podczas ewidencjonowania sprzedaży na kasie jakie mogą się każdemu przytrafić. Wówczas przykładowa ewidencja będzie zawierała dane takie jak:

Lp.

Data błędnego zapisu

Wartość sprzedaży brutto

Wartość podatku VAT należnego

Opis przyczyny błędu

Numer paragonu

1.

   


 

2.

   


 

3.

   


 

Obowiązkowo należy do ewidencji oczywistych pomyłek dołączyć oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, podczas której nastąpiła pomyłka.

Księgowanie ewidencji zwrotu towarów i reklamacji oraz pomyłek na kasie fiskalnej

W celu zaksięgowania ewidencji w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W oknie dodawania przychodu należy zaznaczyć BRAK KONTRAHENTA i uzupełnić pozostałe dane (kwoty) zgodnie z danymi znajdującymi się w podsumowaniu ewidencji w wartości ujemnej (poprzedzonej znakiem minus). Po uzupełnieniu podstawowych danych należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY W JPK V7 wybrać z listy opcję RO.

Ewidencja zwrotu towarów i oczywistych pomyłek

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów