Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja zwrotu towarów i reklamacji oraz pomyłek na kasie fiskalnej

Ewidencja zwrotu towarów i reklamacji dla kasy fiskalnej

Ewidencja zwrotów towarów powinna być zatytułowana i przypisana do konkretnego podmiotu np. Zeszyt zwrotu towarów, imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP. Dodatkowo powinna posiadać numer ewidencyjny kasy, której dotyczą zwroty.

Przykładowa strona tytułowa zeszytu zwrotów:

 
Zeszyt zwrotów

za rok …......................DO KASY O NUMERZE EWIDENCYJNYM

...........................................
Nazwa firmy:

Adres:

NIP:
 

W przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z więcej niż jednej kasy zeszyty zwrotów powinny być prowadzone dla każdej kasy z osobna. Kolejne strony zeszytu mogą zawierać następujące dane:  

Zwroty za okres: ................. (miesiąc)

 

 

Lp.

 

 

Data sprzedaży

 

 

Numer paragonu

 

 

 

Nazwa towaru/ usługi

 

 

 

Data zwrotu

 

Zwrot należności za towar/usługę

 

 

Uwagi

Wartość brutto towaru/usługi lub zwracana wartość brutto (gdy zwracana jest część należności)

Podatek VAT należny

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 


Do ewidencji zwrotów należy dołączyć dokumenty sprzedaży na podstawie, których przyjęto zwrot oraz protokół przyjęcia zwrotu towaru. Przykładowy formularz protokołu zwrotu towaru poniżej. 

 

                                                                                                                 ................................

                                                                                                                      miejscowość/data


Nazwa firmy:

Adres:

NIP:


NR ...... /2016


                                    PROTOKÓŁ REKLAMACJI/ZWROTU TOWARU
Nazwa towaru (symbol):

Numer paragonu:

Nazwa klienta (NIP):

Przyczyna zwrotu:

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................


Czy sprzedawca przyjął towar*:        TAK            NIE


*niepotrzebne skreślić                                                               

  ..................................................                                        .........................................

Podpis przyjmującego zwrócony towar                                    Podpis osoby zwracającej towarEwidencja oczywistych pomyłek

Oddzielną ewidencję przedsiębiorca powinien prowadzić w przypadku popełnienia oczywistych pomyłek podczas ewidencjonowania sprzedaży na kasie jakie mogą się każdemu przytrafić. Wówczas przykładowa ewidencja będzie zawierała:

Ewidencja pomyłek

Lp.

Data błędnego zapisu

Wartość sprzedaży brutto

Wartość podatku VAT należnego

Opis przyczyny błędu

Numer paragonu

1.

     


 

2.

     


 

3.

     


 

Obowiązkowo należy do ewidencji oczywistych pomyłek dołączyć oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, podczas której nastąpiła pomyłka.