0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktoring jawny: na czym polega i jakie ma zalety?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktoring przyjmuje różne formy, a jedną z nich jest faktoring jawny. Jak wskazuje sama nazwa, to faktoring, o którym kontrahent jest poinformowany, to znaczy fakt zawarcia umowy przez faktoranta (firma wystawiająca fakturę) z faktorem jest ujawniany. Przeciwieństwem faktoringu jawnego jest cichy – porównując te formy finansowania, to właśnie informowanie kontrahenta lub nie o umowie faktoringowej stanowi różnicę. Jak przebiega faktoring jawny i jakie są jego plusy?   

Czym jest faktoring jawny?

          Faktoring jawny to sposób finansowania polegający na cesji wierzytelności. Faktor, czyli firma oferująca taką usługę, podpisuje umowę z faktorantem, czyli przedsiębiorstwem wystawiającym faktury o długim terminie płatności np. 30, 60, 90 dni. Faktor przejmuje na mocy umowy wierzytelności i wszelkie związane z nimi prawa, a w zamian finansuje do 100% faktury niemal natychmiast po jej wystawieniu przez faktoranta.

W faktoringu jawnym kontrahenci, którzy otrzymują faktury, są informowani o podpisaniu umowy faktoringu przez wystawcę faktury.

Kontrahent jest zatem świadomy, że wystawca faktury otrzymuje finansowanie od faktora. Zdarza się też, że kontrahent musi udzielić zgody na cesję wierzytelności, by faktoring mógł dość do skutku - jeśli zapis w umowie ramowej wprowadzał zakaz cesji. W faktoringu jawnym podawany jest specjalny numer konta faktora, na który środki ma przelać kontrahent w ramach rozliczenia płatności. Dochodzi zatem do rozliczenia należności między kontrahentem a faktorem.

Zalety faktoringu jawnego

          Faktoring jawny to obecnie najpopularniejszy rodzaj faktoringu. Trudno się dziwić, bo wyróżnia go wiele zalet:

·       Transparentność w relacjach między faktorem, faktorantem i kontrahentem. Przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringu jawi się jako wiarygodny partner, który stawia na przejrzyste relacje z kontrahentami.

·       Mniejsze ryzyko związane z dogłębną weryfikacją kontrahentów przez faktora. Ponieważ kontrahent jest poinformowany o faktoringu, to faktor może dokonać jego weryfikacji pod kątem wiarygodności. To pozwala zabezpieczyć strony przed transakcją z podejrzanymi podmiotami.

·       Niższa cena usługi niż w przypadku faktoringu cichego, co wynika właśnie z mniejszego ryzyka i weryfikacji kontrahenta przez faktora.

·       Większa motywacja kontrahentów do uiszczenia terminowo płatności w przypadku zdawania sobie sprawy, że regulują oni należności z profesjonalną firmą finansową.

Faktoring jawny a nieterminowa spłata należności

          W faktoringu jawnym kontrahent uiszcza należność na konto faktora. Co jednak, gdy nie dokona płatności w terminie? Dalsze postępowanie zależy od tego, czy faktoring jawny jest pełny czy niepełny. W pełnym faktor przejmuje ryzyko wynikające z niewypłacalności kontrahentów. To znaczy, że będzie zajmował się windykacją miękką i twardą długu. W  faktoringu niepełnym ryzyko zostaje po stronie faktoranta. Zatem musi on oddać otrzymaną zaliczkę na poczet płatności faktorowi i na własną rękę windykować należność od kontrahenta.

Kiedy warto wybrać faktoring jawny?

          Faktoring jawny polecany jest firmom, którym zależy na zachowaniu dobrych i przejrzystych relacji biznesowych. To także świetny sposób na mobilizowanie do terminowych płatności kontrahentów, bo kontakt z faktorem zazwyczaj działa dyscyplinująco. Zdarza się, że nie ma innej możliwości niż wybranie właśnie faktoringu jawnego.

Jeśli umowa o współpracy między firmą a kontrahentem zawiera zapis o zakazie cesji wierzytelności, to faktoring jawny jest jedyną możliwą opcją. Kontrahent musi jednak wyrazić na niego zgodę. 

Faktoring jawny krok po kroku:

1.   Podpisanie umowy o faktoring z faktorem.

2.   Wystawienie faktury przez faktoranta.

3.   Sprawdzenie kontrahenta przez faktora.

4.   Wysłanie informacji o cesji wierzytelności do kontrahenta.

5.   Wypłata zaliczki na poczet płatności przez faktora.

6.   Uregulowanie należności przez kontrahenta z faktorem poprzez wpłatę środków na specjalne konto bankowe.

Faktoring jawny a cichy

          Podsumujmy, czym cechuje się faktoring jawny i jak to się ma do faktoringu cichego.

Faktoring jawny

Faktoring cichy

Informacja o cesji wierzytelności wysyłana do kontrahenta.

Brak poinformowania kontrahenta o cesji wierzytelności.

Konieczność uzyskania zgody od kontrahenta na faktoring w przypadku zakazu cesji w umowie ramowej między faktorantem a kontrahentem.

Brak konieczności uzyskania zgody od kontrahenta.

Sprawdzenie wiarygodności kontrahentów przez faktora.

Sprawdzenie wiarygodności faktoranta przez faktora.

Spłata należności przez kontrahenta bezpośrednio do faktora.

Spłata przebiega normalnie – kontrahent płaci należność firmie wystawiającej fakturę.

Tańsza usługa, bo niższe ryzyko dla faktora.

Droższa usługa, z racji większego ryzyka ponoszonego przez faktora.

          Większość firm decyduje się na faktoring jawny, nie tylko dlatego, że jest tańszy. Takie rozwiązanie nie niesie ze sobą ryzyka naruszania dobrych stosunków biznesowych. Do tego faktorant po otrzymaniu płatności praktycznie nie musi martwić się o nic więcej. Rozliczenie należności następuje między kontrahentem a faktorem. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów