0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikrofaktoring - sposób na zwiększenie płynności mikroprzedsiębiorstw

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Długie terminy płatności na fakturach są szczególnie kłopotliwe dla małych firm, które często nie dysponują oszczędnościami. Z myślą o nich powstał mikrofaktoring. Na czym polega ta usługa i jak zwiększa ona płynność finansową najmniejszych podmiotów działających na polskim rynku?

Faktoring kontra mikrofaktoring

Pojęcia "faktoring" i "mikrofaktoring" są ze sobą ściśle połączone, bo odnoszą się do tego samego celu - poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Faktoring jest dobrze znanym, choć jednocześnie hermetycznym produktem - jest dostępny wyłącznie dla największych podmiotów gospodarczych działających na rynku. Mikrofaktoring z kolei pojawił się w ofertach firm faktoringowych dopiero kilka lat temu. Faktorzy zaczęli wówczas poszukiwać nowych klientów, w efekcie czego powstało rozwiązanie dedykowane mikro- i małym przedsiębiorstwom, czyli takim, których roczny obrót nie przekracza 1 mln zł.
Mikrofaktoring odpowiada na potrzeby mniejszych podmiotów gospodarczych, które dotychczas nie miały możliwości skorzystać z faktoringu z uwagi na wyśrubowane wymagania stawiane przez faktorów. Do takich należała choćby konieczność spełnienia wymogu minimalnych obrotów na poziomie np. 50 000 zł.

Na czym polega mikrofaktoring?

Mechanizm działania mikrofaktoringu jest analogiczny do faktoringu - usługa sprowadza się do finansowania przez firmę faktoringową faktur z odroczoną płatnością. W transakcji uczestniczą trzy podmioty:

  • faktorant - podmiot, który wystawił fakturę za dostarczone produkty lub wykonane usługi i oczekuje na zapłatę,
  • faktor - firma faktoringowa, która daje faktorantowi część wartości środków zamrożonych w nieuregulowanych fakturach,
  • dłużnik - osoba lub firma, na rzecz której zostały dostarczone towary lub wykonane usługi i z tego tytułu musi ona uiścić zapłatę.

Korzystając z mikrofaktoringu, przedsiębiorca nie musi czekać na pieniądze od kontrahenta – otrzymuje je w ciągu kilku dni od firmy faktoringowej.

Jak zacząć korzystać z mikrofaktoringu?

Na polskim rynku działa już co najmniej kilkanaście firm, które mają w ofercie mikrofaktoringPrzedsiębiorca zainteresowany współpracą z faktorem powinien zorientować się w propozycjach i następnie wybrać najkorzystniejszą dla siebie. Przy wyborze uwzględnić należy m.in.:

  • koszty – każda firma faktoringowa pobiera prowizję, a jej wysokość uzależniona jest od co najmniej kilku czynników, w tym przede wszystkim wysokości obrotów i liczby finansowanych faktur,
  • zakres usług – niektóre firmy faktoringowe proponują klientom również szereg dodatkowych usług, w tym choćby odzyskiwanie niezapłaconych należności,
  • wiarygodność firmy faktoringowej – im dłużej firma faktoringowa działa na rynku, tym większe ma doświadczenie i tym więcej klientów obsługuje.

Z uwagi na docelową grupę klientów, którym mikrofaktoring jest dedykowany, firmy faktoringowe stosują uproszczone procedury. Niektóre z nich rezygnują nawet z podpisania umowy z klientem.

Mikrofaktoring – czy warto z niego korzystać?

Jak każde rozwiązanie mikrofaktoring ma zarówno zalety, jak i wady. Przedsiębiorca korzystający z mikrofaktoringu może liczyć, że pieniądze za dostarczony towar czy wykonaną usługę znajdą się na jego koncie w ciągu kilku dni od przesłania faktorowi faktury. Dzięki temu może na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Dodatkowo może zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, oferując kontrahentom dłuższe terminy płatności.
Dla przedsiębiorcy współpraca z faktorem oznacza też brak konieczności delegowania pracowników, których zadaniem będzie odzyskanie kwot nieuregulowanych w terminach. Ryzyko, że kontrahent nie zapłaci faktury, przechodzi na firmę faktoringową – to jej pracownicy będą kontaktować się z zalegającym z płatnością kontrahentem.
Mimo wielu zalet, faktoring ma też wady. Dla przedsiębiorców najistotniejszą jest konieczność uiszczenia prowizji. W zależności od wynegocjowanych warunków w skali roku może to być znaczna kwota. To kolejny powód, dla którego do mikrofaktoringu warto podejść w sposób analityczny i jak najdokładniej określić potencjalne korzyści oraz straty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów