Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura może być wystawiona przez każdego

W świetle zmian w podatku VAT wchodzących w życie w 2013 roku faktura VAT może być wystawiona przez każdego. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, nie trzeba natomiast być czynnym podatnikiem podatku VAT. Ustawodawca doszedł do wniosku, że zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT-R jest tylko wymogiem formalnym. Ta zmiana jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców, którzy otrzymywali faktury VAT i co się z tym wiązało, dokonywali odliczenia podatku naliczonego nie mając świadomości, że ich dostawca nie jest czynnym płatnikiem VAT.