Poradnik Przedsiębiorcy

Indywidualny rozkład czasu pracy - na czym polega?

Rozkład czasu pracy jest układem godzin, w których pracownicy są obowiązani pozostawać do dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach tygodnia. Określa on również godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Graficzną ilustracją rozkładu czasu pracy jest grafik lub harmonogram. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym jest indywidualny rozkład czasu pracy!

Indywidualny rozkład czasu pracy na wniosek pracownika

Istnieje  możliwość wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy dostosowanego do indywidualnych potrzeb pracownika tylko na podstawie pisemnego wniosku przez niego sporządzonego. Jak potwierdza art. 142 kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Indywidualny rozkład czasu pracy a różnice

Indywidualny rozkład czasu pracy różni się od obowiązującego w zakładzie pracy. Różnice mogą dotyczyć jego podstawowych elementów, na przykład:

  • dni, w jakich pracownik wykonuje pracę,
  • godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • innych terminów przerw w pracy.

W praktyce najczęściej spotykany indywidualny rozkład czasu pracy polega na zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika.

Ważne!

Proponowane zmiany rozkładu czasu pracy pracownik powinien ująć we wniosku.

Przykład 1.

Panią Julię obowiązuje podstawowy system czasu pracy, którego dobowa norma wynosi 8 godzin dziennie. Pani Julia wystąpiła z wnioskiem o indywidualny rozkład czasu pracy. Zaproponowała zmianę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pracowałaby od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30, a nie jak dotychczas od 8.00 do 16.00. Zmianę uzasadniła koniecznością  odprowadzenia dziecka do przedszkola.

Przykład 2.

Panią Dorotę również obowiązuje podstawowy system czasu pracy. Treść wniosku pani Doroty dotyczy dni, w których wykonuje ona pracę - dotychczas od poniedziałku do piątku. We wniosku zaproponowała, aby dniem pracy była sobota, a dniem wolnym od pracy piątek.

Pracownik powinien we wniosku sprecyzować termin, od którego rozkład miałby obowiązywać oraz okres obowiązywania indywidualnego rozkładu czasu pracy. Indywidualny rozkład czasu pracy może być wprowadzony na czas określony lub bezterminowo.

Ważne!

Pracodawca może, ale nie musi uwzględniać wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy.