0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opis stanowiska pracy - co to jest i do czego przydaje się w firmie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opis stanowiska pracy to dokument, który zawiera bardzo dużo ważnych informacji zarówno z punktu widzenia organizacji jak i pracownika. Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania pracownika z danym dokumentem, ponieważ znajduje się w nim m.in. zakres wykonywanych obowiązków na danym stanowisku. Jak właściwie sporządzić taki opis? Jakie elementy należy w niż zawrzeć? Dlaczego jest tak ważny dla organizacji? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

W jakim celu sporządza się opis stanowiska pracy?

Sporządzenie opisu stanowiska to bez wątpienia czasochłonna czynność. Warto jednak przyłożyć się do jego napisania i uwzględnienia w nim wszystkie elementy ważne ze względu na charakter firmy. Opracowanie takiego dokumentu przynosi korzyści nie tylko pracownikowi, ale także organizacji. Wśród zalet wynikających z tworzenia opisu stanowiska pracy można wymienić:

  • rozdzielenie pracy pomiędzy wszystkie osoby zatrudnione,
  • sprecyzowanie wymagań dla kandydatów ubiegających się o pracę na danym stanowisku,
  • fakt, że pracownicy wiedzą, na czym polegają ich obowiązki i w jaki sposób mają je wykonywać,
  • zniwelowanie zadań kierownictwa dotyczących tłumaczenia pracownikom zasad pracy na stanowisku.

Jakie elementy powinien zawierać opis stanowiska pracy?

Opis stanowiska pracy musi jasno przedstawiać pracownikowi, jak powinien się przygotować oraz co powinien wiedzieć, podejmując pracę na tym stanowisku.

Informacje, które powinny znaleźć się na takim dokumencie, przedstawia poniższa tabela.

INFORMACJA OPIS
nazwa stanowiska podanie pełnej, precyzyjnej nazwy stanowiska
cel stanowiska określenie, po co dane stanowisko zostało utworzone, jakie jest jego znaczenie (np. wsparcie działu sprzedaży)
miejsce w strukturze organizacyjnej określenie miejsca pracownika w firmie i wskazanie jego przełożonych oraz osób podwładnych
warunki pracy określenie miejsca i czasu pracy, a także urządzeń, na których pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki
zakres odpowiedzialności określenie, za co pracownik odpowiada przed przełożonymi
podstawowe zadania i czynności określenie oraz sprecyzowanie zadań i obowiązków, które pracownik musi realizować na stanowisku
uprawnienia pracownika określenie czynności, do wykonywania których pracownik jest uprawniony
zagrożenia określenie niebezpieczeństw związanych z pracą na stanowisku
wykształcenie określenie wymaganego wykształcenia na stanowisku
kwalifikacje określenie pożądanego doświadczenia, kwalifikacji i wiedzy na stanowisku
umiejętności określenie dodatkowych umiejętnościach, które mogą się okazać przydatne podczas pracy na stanowisku
cechy osobowości określenie, jakimi cechami powinien charakteryzować się pracownik zatrudniony na stanowisku

Opis stanowiska pracy to przydatne narzędzie pozwalające na ustalenie pewnego ładu w zakładzie pracy. Dzięki niemu pracownicy wiedzą, czym powinni się zajmować, a pracodawcy nie tracą czasu na wdrażanie każdej nowej osoby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów