0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe - jak należy je obliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak sobie poradzić taką z sytuacją: wystawiłam klientowi fakturę dnia 20 sierpnia 2017 r. na kwotę 40 EUR, przychód więc księguję po kursie z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Przelew od klienta natomiast wpłynął na moje konto 25. sierpnia i ma inną kwotę w złotówkach niż ta, którą zaksięgowałam w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jak i gdzie należy zapisać różnice kursowe?

                            Lidia, Bolesławiec

 

Różnice kursowe zaksięgujemy poprawnie, gdy ustalimy ich wysokość. Należy w tym celu:

  • przeliczyć wartość przychodu należnego na złotówki (z faktury) po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego (lub jeżeli przed tą datą została wystawiona faktura, to wg kursu z dnia poprzedzającego jej wystawienie),

  • przeliczyć wartość otrzymanych należności na złotówki; w przypadku wyciągu bankowego w PLN po kursie z dnia, w którym należność była opłacona - zwykle widnieje już po przeliczeniu na wyciągu, a w przypadku wyciągu walutowego - po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty,

  • od kwoty z punktu 2 odjąć kwotę z punktu 1.

Jeśli wartość wyszła dodatnia, to jest to Pani przychód. Jeśli wartość wyszła ujemna, to jest to Pani koszt.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów