0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Refaktura - jakie informacje musi zawierać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy refaktura musi zawierać dane z dokumentu źródłowego? Proszę także o informację, czy marże za dodatkowe usługi świadczone przeze mnie mogę doliczyć do refaktury?

Ania, Kobierzyce

 

Faktura dokumentująca odsprzedaż nie musi odzwierciedlać faktury zakupowej. Refaktura powinna jednak zawierać wszystkie te dane, które zwykle znajdują się na fakturze VAT, czyli:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 • stawkę podatku,

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Przepisy nie precyzują, jak należy określać nazwy usług czy towarów na refakturze. Istotne jest natomiast, by z opisu wynikało, co jest przedmiotem sprzedaży. W związku z tym podatnik może zamieścić dowolną nazwę refakturowanych towarów i usług. Nazwa ta nie musi być tożsama z nazwą zawartą na fakturze pierwotnej. Ponadto może lecz nie musi zawierać określenie “refaktura” bądź “refakturowanie”.

Refakturujący traktowany jest jako podmiot, który wykonał usługę i ją sprzedaje. Dlatego też może doliczyć do niej swoją prowizję. W takiej sytuacji do kwoty netto z faktury dolicza się marżę za wykonanie danej usługi i opodatkowuje właściwą dla danej usługi stawką VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów