Poradnik Przedsiębiorcy

Odwrotne obciążenie a sprzedaż na rzecz osób prywatnych

Prowadzę działalność handlową towarami, które obejmuje odwrotne obciążenie. Czy wystawiając fakturę na rzecz osób prywatnych muszę stosować tę procedurę, czy w takim przypadku to ja jestem zobowiązany do rozliczenia podatku VAT?

Mateusz, Gdańsk

 

W przypadku sprzedaży towarów, których dotyczy odwrotne obciążenie, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, metoda ta nie ma zastosowania. Sprzedaż taka jest opodatkowana na zasadach ogólnych, i to Pan jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT.

Zatem fakturę należy wystawić ze standardową stawką podatku, odpowiednią dla tego typu towarów.