0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe a faktura sprzedaży w walucie obcej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam wątpliwości dotyczące liczenia różnic kursowych od faktur sprzedaży. W sieci znalazłem dwie informacje:

  1. że różnice kursowe liczy się pomiędzy kursem z dnia poprzedniego od wystawienia faktury a kursem z dnia otrzymania pieniędzy oraz

  2. że nie trzeba liczyć różnic kursowych, gdy przelew otrzyma się tego samego dnia, w którym wystawi się fakturę.

Jak zatem liczyć różnice kursowe?

Łukasz, Poznań

 

Co do samego liczenia różnic kursowych to fakturę sprzedaży, co do zasady, przelicza Pan po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawianie faktury. Natomiast przeliczenie płatności na PLN zależy od tego, czy płatność jest dokonywana na rachunek w PLN, czy na rachunek walutowy:

  • w przypadku wyciągu bankowego w PLN płatność przelicza się po kursie z dnia, w którym należność była opłacona (kurs faktycznie zastosowany przez bank),

  • w przypadku wyciągu walutowego płatność przelicza się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty.

Jeżeli więc mamy fakturę w walucie, która została uregulowana na rachunek walutowy w tym samym dniu, w którym miało miejsce wystawienie faktury, wówczas różnice kursowe nie powstaną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów