0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konto prywatne a konto firmowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

Wielkość tekstu:

Konto firmowe a konto prywatne. Fakt, że rachunek bankowy jest współcześnie narzędziem niezbędnym do prowadzenia działalności nie powinien już budzić wątpliwości. Przykładem konieczności posiadania rachunku w banku są rozliczenia przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy też z urzędem skarbowym - obecnie odbywają się one tylko w formie bezgotówkowej. Pytanie, które często zadają przyszli, jak i obecni przedsiębiorcy dotyczy raczej nie tego czy potrzebne jest konto bankowe, ale raczej, czy mogą prywatne konto wykorzystywać do celów związanych z działalnością.

Konto firmowe a prawo

W polskim prawie nie znajdziemy przepisów regulujących tę kwestię. Wybór zależy głównie od uwarunkowań praktycznych - leżących zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i banku. Z jakimi konsekwencjami wiąże się wybór obu tych opcji - odpowiedź w artykule.

Zalety konta prywatnego

Połączenie konta prywatnego z firmowym to rozwiązanie idealne dla osób zamierzających prowadzić małą firmę, w której głównymi transakcjami będą przelewy do US i do ZUS. W takiej sytuacji nie ma obowiązku szczególnego dokumentowania oraz rozliczania się z przeprowadzanych transakcji. Za takim rozwiązaniem przemawia najczęściej wygoda przedsiębiorcy - nie ma konieczności organizowania wyprawy do banku, zapamiętania kolejnego numeru PIN, czy ponoszenia dodatkowych opłat związanych z prowadzeniem konta firmowego.

Warto wspomnieć, że jeżeli transakcje wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekraczają 15 tys. euro, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek tego typu operacje realizować za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie oznacza to, iż musi to być odrębny rachunek firmowy - osoba prowadząca działalność może dokonywać takich transakcji za pomocą konta prywatnego.

Zalety konta firmowego

Główną zaletą założenia osobnego firmowego rachunku bankowego jest oddzielenie transakcji prywatnych od związanych z prowadzoną działalnością. Po pierwsze pomaga to w prowadzeniu księgowości, szczególnie, gdy przedsiębiorca uzyskuje przychód również z innego źródła. Po drugie, w przypadku kontroli skarbowej, urzędnicy mają wówczas wgląd tylko w transakcje na rachunku bankowym podanym w CEIDG, co może zaoszczędzić nerwów (wgląd w prywatne operacje mógłby okazać się niewygodny, np. w sytuacji, gdy osoba otrzymuje pieniądze od rodziny).

Uwaga! W przypadku zmiany numeru konta, w ciągu 7 dni od tego zdarzenia należy zaktualizować wpis w CEIDG.

Założenie firmowego konta może wiązać się z określonymi profitami - często banki przewidują odrębne zasady dla tego typu kont, związane np. z kredytami, czy innymi produktami kierowanymi tylko do firm. Ponadto, jeżeli prowadzenie osobnego firmowego konta wiąże się z dodatkowymi opłatami należy pamiętać, że istnieje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. Do tego celu wystarczy jedynie wyciąg bankowy, nie trzeba uzyskiwać innego dowodu poniesienia tego typu wydatków.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się założenie konta firmowego w tym samym banku, w którym osoba prowadząca działalność gospodarczą ma swój prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Pozwoli to na uniknięcie opłat związanych z przelewaniem środków między kontami.

Kwestia odsetek

Środki gromadzone zarówno na rachunku prywatnym, jak i firmowym, generują odsetki, które są opodatkowane. Tu zaczynają się schody, ponieważ od odsetek zgromadzonych na rachunku prywatnym odliczany jest tzw. podatek Belki (zryczałtowany 19-proc. podatek). W przypadku konta firmowego, odsetki stanowią tzw. inny przychód z działalności gospodarczej, są więc opodatkowane na takich samych zasadach, jak podstawowe przychody przedsiębiorcy. Opłacalność gromadzenia odsetek na jednym z tych kont zależy więc od wybranej formy opodatkowania.

Nie ma jednego idealnego rozwiązania - to, która opcja będzie bardziej opłacalna dla danego przedsiębiorcy zależy od wielu czynników. Warto rozważyć opcję założenia osobnego rachunku bankowego dla działalności gospodarczej, przez wzgląd na fakt, iż na rynku istnieje tak szeroka oferta kont firmowych, że wybór idealnej opcji dla siebie nie powinien wiązać się z dużymi trudnościami. Dobrym rozwiązaniem może okazać się rozważenie opcji oferowanych przez bank, w którym posiadamy już prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów