0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konto prywatne i konto firmowe w działalności gospodarczej

Wielkość tekstu:

Konto bankowe jest obecnie standardem, z którego korzysta praktycznie każdy dorosły (i nie tylko) obywatel. W związku z tym fakt, że przedsiębiorca prowadząc własną działalność gospodarczą powinien posiadać konto, nikogo nie dziwi. Żeby jednak wybrać jak najlepszą metodę płacenia podatków oraz składek ZUS, warto dobrze zapoznać się z kwestią konta bankowego w działalności gospodarczej. Być może warto założyć konto firmowe i korzystać z jego zalet?

Konto bankowe w świetle przepisów

Wśród transakcji dokonywanych przez przedsiębiorcę mogą wystąpić takie, które powinny zostać rozliczone z wykorzystaniem konta bankowego. Chodzi tu transakcje z innymi przedsiębiorcami, których jednorazowa wartość przekracza równowartość 15 000 euro (przeliczenie zgodnie z kursem walut NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji). Jeśli jednak transakcja o podobnej wartości będzie miała miejsce pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, konieczność wykorzystania konta bankowego nie będzie obowiązywała.

Dodatkowo warto pamiętać, że jeśli dla celów firmowych wykorzystywanych będzie więcej niż jeden rachunek bankowy, to każdy z nich należy zgłosić do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

Konto prywatne czy konto firmowe?

W przepisach nie wskazano, czy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą musi posiadać osobne, konto firmowe, czy też niezbędnych rozliczeń może dokonywać za pomocą rachunku osobistego. W związku z tym podatnicy niejednokrotnie decydują się na pozostanie przy rachunku prywatnym.

Za posiadaniem jednego konta przemawia wygoda, a także znacznie niższe koszty, jakie banki pobierają za prowadzenie konta prywatnego w porównaniu z firmowym.

Jednakże, jeśli przedsiębiorca nie wybierze dodatkowego rachunku, może ponosić także pewne dodatkowe koszty. Najlepszym przykładem są tu np. odsetki od zgromadzonych na koncie środków. Jako że nie ma możliwości dokładnego wskazania, w jakim stopniu odsetki te odnoszą się do zasobów prywatnych, a w jakim do firmowych, podatnik będzie zobowiązany do ujęcia ich w całości jako przychód do opodatkowania.

Problematyczna może okazać się także sprzedaż prywatnych rzeczy przedsiębiorcy, za które wynagrodzenie wpłynęło na konto bankowe. Jeśli bowiem dojdzie do kontroli, to w gestii podatnika będzie leżało udowodnienie, iż środki rzeczywiście dotyczyły sprzedaży prywatnej, a nie firmowej, która powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeśli więc przedsiębiorca wybiera pomiędzy rozliczaniem się z rachunku prywatnego w ramach działalności a założeniem osobnego, firmowego konta, warto dokładnie zastanowić się nad zaletami i wadami każdego z tych rozwiązań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów