0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konto firmowe a konto prywatne w działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W momencie zakładania działalności gospodarczej prędzej czy później natkniemy się na dylemat - zakładać konto firmowe czy wykorzystywać rachunek prywatny. Zapewne każdy przedsiębiorca ma na ten temat własną opinię, w zależności od wybranej opcji i charakterystyki przedsiębiorstwa. W poniższym artykule przedstawimy wady i zalety obydwu rozwiązań, a także podstawy prawne, określające sposób przepływu środków finansowych.

Działalność gospodarcza a konto firmowe

Ustawa Prawo przedsiębiorców nie nakazuje przedsiębiorcy założenia rachunku bankowego ze specjalnym przeznaczeniem do prowadzenia transakcji związanych z działalnością. Powyższa ustawa określa w art. 19 jedynie, że transakcje powinny być wykonane za pomocą przelewów bankowych tylko w dwóch sytuacjach:

Co ważne, wskazane jest dokonanie przelewów w powyższych przypadkach za pomocą przelewów bankowych, natomiast nie jest określone z jakiego rachunku ma być on dokonany. W związku z tym przyjmuje się, że również osobisty rachunek bankowy może być wykorzystywany w tym celu.

Konieczność posiadania rachunku firmowego powstaje w sytuacji gdy niezbędne jest ujęcie rachunku bankowego na białej liście podatników oraz w sytuacji gdy płatności otrzymywane przez nabywców objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Rozliczenia z urzędem skarbowym

Art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Z powyższych przepisów jasno wynika, że rozliczenia z fiskusem odbywają się za pośrednictwem przelewów bankowych. Natomiast tutaj również nie wskazano obowiązku dokonywania transakcji z konta firmowego, może to być konto prywatne przedsiębiorcy. Ponadto w art. 61 § 1b Ordynacji podatkowej wyłącza się z powyższego obowiązku mikroprzedsiębiorców.

Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 000 000 euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 000 000 euro.

Rozliczenia z ZUS 

Podobnie jak w przypadku rozliczeń z urzędem skarbowym, przedsiębiorca dokonuje opłat na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku również mikroprzedsiębiorca może dokonać przelewu z konta bankowego lub dokonać wpłaty w formie przekazu pocztowego. Pozostali płatnicy opłacają składki poprzez obciążenie rachunku bankowego.

Konto prywatne

Konto prywatne może się sprawdzić przede wszystkim w przypadku prowadzenia mikroprzedsiębiorstw. Wtedy najczęściej przelewem opłacane są jedynie zobowiązania w ZUS i US. W związku z tym korzystanie z konta prywatnego pozwala zaoszczędzić przedsiębiorcy czas na zakładanie rachunku firmowego w banku oraz przede wszystkim koszty związane z jego prowadzeniem.

Konto firmowe

Zazwyczaj prowadzenie rachunku firmowego jest droższe niż prowadzenie rachunku prywatnego. I jest to jedyna wada w porównaniu do rachunku osobistego. Zdecydowanie więcej pozytywnych aspektów przemawia za wyborem rozdzielenia finansów przedsiębiorstwa od budżetu domowego.

Do zalet rachunku firmowego możemy zaliczyć m. in.:

  • opłaty bankowe za prowadzenie rachunku można w całości rozliczyć jako koszty firmy,
  • specjalne produkty/narzędzia/instrumenty finansowe dedykowane tylko przedsiębiorcom przez banki,
  • oddzielenie transakcji prywatnych od firmowych - szczególnie ważne w trakcie kontroli urzędu skarbowego,
  • odsetki generowane za posiadane środki na koncie, nie są objęte tzw. podatkiem Belki,
  • płatności z wykorzystaniem mechanizmu split payment.

Rachunek bankowy w CEIDG

Zakładając działalność gospodarczą jednym z etapów jest wypełnienie formularza CEIDG-1. Informację o posiadanym rachunku bankowym podaje się w rubryce 21. Wypełniając ją, należy podać następujące informacje:

  • 21.1 - dane identyfikacyjne rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności
  • 21.2 - dane identyfikacyjne rachunku bankowego niezwiązanego z prowadzeniem działalności

konto firmowe

Podatnik może również wskazać, że rachunek firmowy wskazany w polu 21.1 będzie właściwym rachunkiem do dokonywania zwrotu podatku. Należy pamiętać, że w formularzu CEIDG-1 należy podać wszystkie numery rachunków bankowych powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy podać je w części CEIDG-RB.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów