0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit dla ryczałtu - rząd zapowiada jego zwiększenie od 2024 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od momentu wprowadzenia w Polsce Polskiego Ładu forma opodatkowania - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - stała się znacznie popularniejsza ze względu na niższe stawki podatku oraz stałej określonej w progach składce zdrowotnej. Aby umożliwić większej ilości przedsiębiorcom przejście na ryczałt rząd chce podnieść limit dla ryczałtu od 2024 roku. Ile będzie on wynosił? Sprawdziliśmy!

Limit dla ryczałtu wyższy o 50%

W sejmie pojawił się projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, w ramach, której rząd chce dokonać zwiększenia limitu dla ryczałtu. Obecnie limit ten wynosi 2 miliony euro i aby pozostać na ryczałcie nie można go przekroczyć. Próg ten ma od 2024 roku ulec zwiększeniu i wynosić ma 3 miliony euro. W związku z tym jeśli przepisy wejdą w życie aby móc przejść na ryczałt od 2024 roku podatnik nie będzie mógł w 2023 roku posiadać przychodu wyższego aniżeli 3 miliony euro. 

Limit dla ryczałtu wyrażony jest w euro, w związku z tym przelicza się go na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy. W związku z tym limit dla podmiotów kontynuujących działalność w 2023 roku wynosi 9 654 000 zł. Na 2024 rok kwota w przeliczeniu na walutę polską nie jest jeszcze znana.

Czy będzie więcej chętnych na ryczałt?

Zwiększenie limitu dla ryczałtu zdecydowanie poszerzy możliwość pozostania na ryczałcie bądź na niego przejście dla podatników osiągających wyższe przychody. Należy podkreślić też, że ryczałt jest formą opodatkowania znacznie prostszą w rozliczeniu jak również korzystniejszą pod względem uproszczenia określania wysokości składki zdrowotnej, która w dalszym ciągu w innych formach opodatkowania sprawia trudność podatnikom.

Czy to dobra zmiana? - komentarz z uzasadnienia do ustawy

Jak wskazuje sam ustawodawca w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych - "Każde uproszczenie systemu podatkowego, polegające chociażby na szerszym niż wcześniej udostępnieniu możliwości korzystania z prostszych form opodatkowania, jest pożądanym i właściwym krokiem w stronę podatników."

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów