0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury zaliczkowe i końcowe w KSeF - jakie zmiany od 1 września?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik, który otrzymał zaliczkę na poczet dostawy towarów lub wykonania usługi zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczkowej, a po dokonaniu sprzedaży faktury końcowej. Zakończone zostały prace nad zmianami w ustawie o VAT, które spowodowały zmiany w tym zakresie. Część z nich ma związek ze zbliżającym się obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Jak po zmianach będą wyglądać faktury zaliczkowe i końcowe? Od kiedy będą one obowiązywać? Wyjaśniamy!

Faktury zaliczkowe a zapłata w miesiącu sprzedaży - oficjalne stanowisko od 1 września 2023!

Obecny stan prawny wskazuje na to, iż podatnik dokonujący sprzedaży, który otrzymał zaliczkę na jej poczet jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał całość lub część zapłaty od nabywcy. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż stanowisko organów podatkowych dopuszcza brak obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej w sytuacji, gdy zapłata miała miejsce w miesiącu sprzedaży.

Od 1 września 2023 roku w związku z wejściem obowiązkowego KSeF (dla pierwszych podmiotów od 1 lipca 2024 roku) w ustawie dodany został zapis regulujący brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku, gdy zapłata miała miejsce w miesiącu dokonania sprzedaży. 

Dodatkowo dodany zostanie zapis mówiący o obowiązkowym umieszczeniu daty zapłaty na fakturze, jeżeli nie wystawia się faktury zaliczkowej, a data ta nie jest tożsama z datą wystawienia faktury.

Faktury końcowe a KSeF

W przypadku, gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje całej wartości transakcji konieczne jest wystawienie faktury końcowej. Powinna ona zawierać sumę wartości sprzedaży pomniejszoną o wcześniejsze wpłaty. Obowiązkowym elementem faktury końcowej są również numery wcześniejszych faktur zaliczkowych. Zmianą w tym zakresie od 1 września 2023 roku jest doprecyzowanie sytuacji w przypadku e-faktur wystawianych przez KSeF. Dla faktur wystawianych w KSeF, e-faktura końcowa powinna zawierać numery identyfikujące poprzednie faktury w tym systemie.

Dodatkowo w związku ze zmianiami mają obowiązywać również przepisy przejściowe umożliwiające wystawianie faktur korygujących do faktur, które były wystawione przed 1 września 2023 r. poza KSeF. W takim przypadku w odniesieniu do faktur korygujących zastosowane zostaną przepisy w brzmieniu nadanym przed omawianą nowelizacją.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów