0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit dla ryczałtu zwiększony – zapowiedź zmian

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce. Stanowi ona alternatywę dla skali podatkowej, podatku liniowego czy karty podatkowej. Dla niektórych działalności ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania. Ostatnio władze w Polsce zapowiadają coraz więcej nowych zmian w podatkach. Jedną z nich jest wyższy limit dla ryczałtu – aż 2 mln euro!

Limit dla ryczałtu – o ile się zwiększy?

Limit dla ryczałtu reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Aktualnie wynosi on 250 tys. euro i przelicza się go na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2020 roku limit dla ryczałtu wynosi 1 093 350 zł zł.

Zgodnie z zapowiedzianą zmianą limit ten ma zostać podniesiony do 2 mln euro.

Zwiększamy ten pułap z 250 tys. euro (obrotów – PAP), czyli powyżej miliona złotych obrotów rocznie, do już wkrótce miliona euro, a z zamiarem powiększenia tego do dwóch milionów euro – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dzięki zwiększeniu limitu dla ryczałtu więcej firm będzie mogła płacić mniejsze podatki, dzięki czemu zakładane jest zmniejszenie biurokracji.

Następny dobrze policzony koszt w budżecie, policzony dla was przedsiębiorcy – około miliarda złotych, żeby było łatwiej prowadzić wam działalność gospodarczą, żebyście mogli poświęcić się biznesowi – podkreślił premier.

Podniesiony limit dla ryczałtu – czy zachęci podatników?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z bardziej uproszczonych form opodatkowania ze względu na: 

  • mniejszą ilość dokumentacji,
  • brak obowiązku sporządzania spisu z natury dla celów PIT,
  • brak obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia,
  • niższe stawki podatku zależne od rodzaju prowadzonej działalności (20%, 17%, 12,5% (dla najmu prywatnego od nadwyżki 100 tys. zł), 8,5%, 5,5% oraz 3%).

Przy tej formie opodatkowania należy pamiętać, że nie ma możliwości rozliczenia ponoszonych kosztów. Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest od przychodów, które mnoży się przez właściwą stawkę ryczałtu i pomniejsza o zapłacone składki społeczne i zdrowotne.

Docelowa zapowiedź podwyższenia limitu dla ryczałtu do 2 mln euro zdecydowanie zwiększy grono osób zainteresowanych, więc to dobra wiadomość zarówno dla większości przedsiębiorców (i pewnie wielu z nich zainteresuje się tą formą opodatkowania), jak i osób, które rozliczają prywatny wynajem mieszkań bądź lokali. Dziś bowiem najemcy mieszkań i domów stanowią około połowę ryczałtowców.

Jednakże wziąć należy pod uwagę, że wraz ze zmianą limitu dla ryczałtu może nie zostać zwiększona liczba branż, które będą mogły zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a nawet może zostać ona zmniejszona. W tej kwestii również powinny zajść pozytywne zmiany, jeżeli rząd faktycznie chce popularyzować ryczałt jako formę rozliczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów