Limit sprzedaży wysyłkowej - 2022

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi zasadami ogólnymi, przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju miejscem opodatkowania towarów wysyłanych lub transportowanych z Polski do kraju UE jest kraj ich przeznaczenia (kraj nabywcy). Jednakże dzięki ustalonym limitom, podatnik ma prawo opodatkowywać daną transakcję w kraju, do momentu w którym nie przekroczy określonego limitu ustanowionego.

Limit sprzedaży wysyłkowej dla Państw członkowskich w 2022 roku przedstawia tabela.

Wyszczególnienie Limit
Limit dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) 42.000 zł
(10.000 euro)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów