0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Martwe spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zaczną znikać

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Umożliwia to likwidację spółek, które figurują w oficjalnym spisie, choć już nie działają oraz nie wykonują obowiązków ustawowych. Czym są martwe spółki? Cały majątek tzw. "martwych spółek" przejdzie w ręce skarbu państwa. Czy jest to korzystna zmiana?

Kiedy spółka zostaje uznana za "martwą"?

W sytuacji, gdy podejrzewa się spółkę o niewykonywanie obowiązków oraz brak majątku, może zostać wszczęte postępowanie, w którym sąd rejestrowy ustali, czy podmiot wykonuje swoje obowiązki (np. składanie rocznego sprawozdania finansowego) oraz czy posiada zbywalny majątek. Informacja o prowadzeniu dochodzenia zostanie podana do wiadomości publicznej, aby każdy zainteresowany oraz posiadający istotne informacje mógł zgłosić przesłanki do sądu, które przemawiały się za lub przeciwko wykreśleniu spółki z rejestru.

Martwe spółki a sąd rejestrowy

W przypadku, gdzie sąd rejestrowy rozpocznie postępowanie przymuszające, jednak pojawią się okoliczności, z których wynika, że prowadzone postępowanie nie doprowadzi do spełnienia przez podmiot obowiązku rejestrowego, może zostać umorzone. Wpłynie to korzystnie zarówno na efektywność sądów rejestrowych oraz wymiar finansowy.

Czy przejęcie majątku wpłynie na sytuację wierzycieli?

Skarb Państwa będzie mógł nieodpłatnie przejąć majątek spółki od 1 stycznia 2016 roku. Termin roszczeń wierzycieli wygaśnie po roku od chwili przejęcia mienia przez Skarb Państwa.

Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów