0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

W jaki sposób założyć profil w e-sądzie?

Wielkość tekstu:

Do czego może nam się przydać profil w e-sądzie?

Profil w e-sądzie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców (wierzycieli), gdyż umożliwia o wiele szybsze i sprawniejsze rozwiązanie sporu z kontrahentami (dłużnikami). Ponadto postępowanie takie toczy się w formie elektronicznej (EPU), co stanowi kolejny przywilej polegający na braku konieczności osobistego stawiennictwa do sądu. Niewątpliwie istotnym jest także czynnik ekonomiczny, gdyż elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami w porównaniu do tradycyjnych sądowych metod dochodzenia wierzytelności.

Profil w e-sądzie - krok po kroku

Pierwszym krokiem jaki trzeba zrobić, żeby założyć profil w e-sądzie, jest wejście na stronę  www.e-sad.gov.pl. Kolejnym - złożenie wniosku o założenie konta. Tej czynności dokonamy poprzez kliknięcie zakładki „Zarejestruj konto”, znajdującej się w głównym menu na górze strony.

Następnie będziemy musieli dokonać wyboru rodzaju zakładanego konta spośród trzech możliwości: konto podstawowe, konto komornika, konto pracownika sądu (zaznaczamy właściwy rodzaj i klikamy „Dalej”).

Jeżeli dokonamy już wyboru rodzaju rejestrowanego konta, zostaniemy poproszeni o wypełnienie szczegółowych informacji o sobie, tj.: imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, miejsce urodzenia, PESEL, dowód tożsamości, numer i seria dowodu osobistego, adres e-mail.

Ważne jest również wybranie odpowiedniego profilu naszego konta, o które zostaniemy poproszeni, wyboru dokonujemy także spośród trzech przedstawionych nam rodzajów profilu tj. profil podstawowy, profil powoda masowego, profil pełnomocnika zawodowego (zaznaczamy odpowiedni i klikamy „Dalej”).

Po prawidłowym wypełnieniu swoich danych osobowych i wyborze typu odpowiadającego nam profilu zostaniemy przekierowani do działu o nazwie „Dane dostępowe do systemu”, gdzie musimy ustalić hasło do naszego profilu (minimum 8 znaków), a także wypełnić rubrykę „Pytanie i odpowiedź” - są to zabezpieczenia pomocnicze w przypadku, gdy zapomnimy hasła.

Zostaniemy także poproszeni o przepisanie w odpowiednią rubrykę napisu znajdującego się na obrazku, który się wyświetli – będzie to zabezpieczenie przed działaniem złośliwego oprogramowania. Ostatnią czynnością jest zapoznanie się z pouczeniem oraz kliknięcie w przycisk „Prześlij wniosek”.

W przypadku jeśli wypełniany przez nas formularz zawierał braki, zostaną one wykazane na stronie. W takiej sytuacji należy je uzupełnić, wpisać ponownie kod z obrazka i jeszcze raz kliknąć w przycisk „Prześlij wniosek”. Jeśli wszystkie dane omówione powyżej zostały wprowadzone poprawnie, powinien pokazać się komunikat, że wniosek zostanie zweryfikowany w ciągu 2 dni roboczych, a na wcześniej podany przez nas adres e-mail przesłany będzie link do aktywacji naszego konta. Oznacza to, że wniosek został przesłany drogą elektroniczną do e-Sądu i należy oczekiwać informacji o założeniu konta, która zostanie wysłana na adres mailowy podany podczas wypełniania wniosku. Ostatnim krokiem jest wejście na swój e-mail i kliknięcie w link aktywacyjny przesłany nam z e-sądu. Dopiero po aktywacji konta możliwe będzie korzystanie z profilu.

W przypadku zawodowego pełnomocnika i pracownika sądu wymagany jest dodatkowy wniosek w zakresie potwierdzenia uprawnień w formie papierowej, skierowany do rozpoznania Prezesowi Sądu Rejonowego w Lublinie. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów