0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Monitoring w miejscu pracy - jakie zasady obowiązują?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Monitoring spotykamy coraz częściej. Jest on montowany na ulicach naszych miast, w środkach komunikacji, czy też urzędach. Niesie za sobą wiele korzyści, gdyż przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa. Jednak ma on również swoje minusy. Co więcej coraz częściej spotykamy monitoring w miejscu pracy. Co na to przepisy? Czy jest to dozwolone? A może pracodawca nadużywa swoich przywilejów? Wyjaśniamy.

Monitoring w miejscu pracy - czy pracownik musi o nim wiedzieć?

Przepisy prawa pracy nie regulują dokładnie kwestii umieszczania monitoringu w miejscu pracy.

Wydaje się, że stosowanie monitoringu w miejscu pracy powinno mieć uzasadniony cel, jak np. bezpieczeństwo pracowników czy klientów. Pracodawca musi jednak pamiętać o tym, by podczas monitorowania nie naruszać praw pracowników i dbać o to, by nagrane materiały nie dostały się w ręce niepowołanych osób.

Ponadto zatrudniony pracownik powinien zostać poinformowany o monitoringu w miejscu pracy. Zapis dotyczący monitoringu warto również zawrzeć w regulaminie pracy, gdzie szczegółowo zostanie określony obszar kontroli objęty kamerami.

Monitoring w miejscu pracy - w jakim celu?

Monitoring w miejscu pracy nie zawsze wiąże się z zamieszczaniem kamer nagrywających pracowników. Inną formą monitoringu w miejscu pracy stosowaną przez pracodawców jest podgląd i zapis czynności, jakie pracownik wykonuje na komputerze. Innym sposobem monitorowania jest też nagrywanie rozmów telefonicznych czy też instalowanie urządzenia GPS w pojazdach firmowych.

Ważne!

Monitoring w miejscu pracy daje możliwość ochrony mienia przedsiębiorstwa. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu pracy pracowników i ich zaangażowania w pracę.

Jak stanowi wyrok wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu 3 kwietnia 2007 roku zastosowanie monitoringu w miejscu pracy powinno być proporcjonalne do celu i w możliwie jak najmniejszym stopniu ingerować w życie pracowników.

Monitoring w miejscu pracy - o jakich zasadach należy pamiętać?

Instalując monitoring w miejscu pracy, należy wziąć pod uwagę kilka zasad, a mianowicie:

  • kamer nie instaluje się w miejscach, gdzie oczekuje się zachowania prywatności, tj. w toaletach oraz szatniach,

  • osoby znajdujące się w zasięgu monitoringu powinny zostać o tym uprzedzone, np. poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z informacją o monitoringu,

  • zapisów nie należy przechowywać dłużej niż czas niezbędny dla celów zapewnienia bezpieczeństwa i należy je przechowywać w taki sposób, by zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Monitoring w miejscu pracy - jak przechowywać nagrania?

Przedsiębiorca ma obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego też administrator danych osobowych w polityce bezpieczeństwa firmy powinien określić, jak długo nagrywania będą przechowywane w firmie.

Ważne!

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych dostęp do nagrań pochodzących z monitoringu mogą mieć jedynie osoby upoważnione przez administratora.

Przy czym nagrania należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uchronić je przed dostępem osób trzecich, co mogłoby doprowadzić do nielegalnego wykorzystania nagrań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów