Poradnik Przedsiębiorcy

Monitoring w miejscu pracy - jakie zasady obowiązują?

Monitoring spotykamy coraz częściej. Jest on montowany na ulicach naszych miast, w środkach komunikacji, czy też urzędach. Niesie za sobą wiele korzyści, gdyż przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa. Jednak ma on również swoje minusy. Co więcej coraz częściej spotykamy monitoring w miejscu pracy. Co na to przepisy? Czy jest to dozwolone? A może pracodawca nadużywa swoich przywilejów? Wyjaśniamy.

Monitoring w miejscu pracy - czy pracownik musi o nim wiedzieć?

Przepisy prawa pracy nie regulują dokładnie kwestii umieszczania monitoringu w miejscu pracy.

Wydaje się, że stosowanie monitoringu w miejscu pracy powinno mieć uzasadniony cel, jak np. bezpieczeństwo pracowników czy klientów. Pracodawca musi jednak pamiętać o tym, by podczas monitorowania nie naruszać praw pracowników i dbać o to, by nagrane materiały nie dostały się w ręce niepowołanych osób.

Ponadto zatrudniony pracownik powinien zostać poinformowany o monitoringu w miejscu pracy. Zapis dotyczący monitoringu warto również zawrzeć w regulaminie pracy, gdzie szczegółowo zostanie określony obszar kontroli objęty kamerami.

Monitoring w miejscu pracy - w jakim celu?

Monitoring w miejscu pracy nie zawsze wiąże się z zamieszczaniem kamer nagrywających pracowników. Inną formą monitoringu w miejscu pracy stosowaną przez pracodawców jest podgląd i zapis czynności, jakie pracownik wykonuje na komputerze. Innym sposobem monitorowania jest też nagrywanie rozmów telefonicznych czy też instalowanie urządzenia GPS w pojazdach firmowych.

Ważne!

Monitoring w miejscu pracy daje możliwość ochrony mienia przedsiębiorstwa. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu pracy pracowników i ich zaangażowania w pracę.

Jak stanowi wyrok wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu 3 kwietnia 2007 roku zastosowanie monitoringu w miejscu pracy powinno być proporcjonalne do celu i w możliwie jak najmniejszym stopniu ingerować w życie pracowników.

Monitoring w miejscu pracy - o jakich zasadach należy pamiętać?

Instalując monitoring w miejscu pracy, należy wziąć pod uwagę kilka zasad, a mianowicie:

  • kamer nie instaluje się w miejscach, gdzie oczekuje się zachowania prywatności, tj. w toaletach oraz szatniach,

  • osoby znajdujące się w zasięgu monitoringu powinny zostać o tym uprzedzone, np. poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z informacją o monitoringu,

  • zapisów nie należy przechowywać dłużej niż czas niezbędny dla celów zapewnienia bezpieczeństwa i należy je przechowywać w taki sposób, by zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Monitoring w miejscu pracy - jak przechowywać nagrania?

Przedsiębiorca ma obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego też administrator danych osobowych w polityce bezpieczeństwa firmy powinien określić, jak długo nagrywania będą przechowywane w firmie.

Ważne!

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych dostęp do nagrań pochodzących z monitoringu mogą mieć jedynie osoby upoważnione przez administratora.

Przy czym nagrania należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uchronić je przed dostępem osób trzecich, co mogłoby doprowadzić do nielegalnego wykorzystania nagrań.