0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy pracownikowi przysługuje przerwa na papierosa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W czasie rozmów kwalifikacyjnych zabronione jest zadawanie pytań dotyczących życia prywatnego, poglądów politycznych lub wyznania religijnego kandydata. Nie powinno się również pojawiać się pytanie o to, czy kandydat na pracownika jest osobą palącą czy też nie. Wiąże się to jednak z inną ważną kwestią - czy pracownikowi przysługuje przerwa na papierosa?

Kodeks pracy a przerwa na papierosa

Kodeks pracy nie zawiera regulacji, które wprost dopuszczają czy też zabraniają przerwy na papierosa. Zawarte w kodeksie regulacje mówią o szeregu innych przerw. Zgodnie z art. 134 wspomnianego kodeksu pracownikowi, który jest zatrudniony na minimum 6 godzin, przysługuje minimum 15 minut, a czas ten wliczony jest w czas pracy. Kodeks nie wskazuje wyraźnie, kiedy pracownik powinien udać się na przerwę - kwestię tę powinny regulować wewnętrzne regulaminy.  

W przypadku pracowników, których głównym narzędziem pracy jest komputer, przewidziane są dodatkowe przerwy. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe znajdziemy informację, że za każdą godzinę przepracowaną przy monitorze pracownikowi przysługuje 5 minut przerwy. Nie ma uregulowań, które zabraniały wykorzystania jej jako przerwy na papierosa. Należy pamiętać, że nie mogą być one łączone - jeśli przerwa nie zostanie przez pracownika wykorzystana, przepada. Są one również wliczone w czas pracy pracowników.

Wykorzystanie przysługującej przerwy przez pracownika

Wymienione wcześniej przerwy są obligatoryjne dla wszystkich pracowników, nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może wprowadzić dodatkowych przerw. Zgodnie z artykułem 141 ust. 1 kodeksu pracy pracodawca może wprowadzić jedną dodatkową przerwę, która nie będzie się wliczała do czasu pracy. Przerwa ta może zostać potraktowana jak przerwa na papierosa, lunch czy też załatwienie spraw prywatnych.

Ustanowienie jej musi zostać uwzględnione w regulaminie pracy, umowie o pracę czy też układzie zbiorowym.

Przepisy nie przewidują jednoznacznie przerwy na papierosa, jednak pracownikowi przysługują wolne chwile, których spożytkowanie zależy wyłącznie od pracownika. Jeśli jest on osobą palącą, może ją wykorzystać na zapalenie papierosa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów