0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z Kodeksem Pracy, niektóre okresy nie wykonywania pracy, trwające dłużej niż miesiąc, pozbawiają pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego. Na podstawie art. 155(2) ust. 1 zasadę tę stosuje się także do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po urlopie wychowawczym. W tej sytuacji sposób ustalania wymiaru urlopu zależy od tego, czy pracownik nabył już prawo do kolejnego urlopu na dany rok kalendarzowy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Proporcja ustalana jest na podstawie okresu pozostałego do końca roku, ewentualnie do końca zatrudnienia gdy jest to czas krótszy.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, natomiast niepełny dzień w górę do pełnego dnia.

Przykład

Przedsiębiorca zatrudnia pracownicę na czas nieokreślony. Staż pracy pracownicy wynosi 12 lat. Od 1 lutego do  31 maja przebywała ona na urlopie wychowawczym. Przyjmując założenie, że pracownica nie korzystała jeszcze z urlopu wypoczynkowego w tym roku, po powrocie do pracy będzie miała prawo do urlopu w wymiarze wynikającym z następujących obliczeń

4/12 x 26 dni = 8,67 dnia

26 dni - 8,67 dnia = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni.

Tak więc pracownicy w tym przypadku przysługuje po powrocie 18 dni urlopu.

Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Ponadto, jeśli pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów