0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżka stawki podatku VAT do 15% - jest projekt ustawy!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na stronie sejmu ukazał się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wniesiony do rozpatrzenia przez grupę posłów jednej z partii politycznych. Jak możemy przeczytać, jego celem jest stopniowa obniżka stawki podatku VAT aż do 15%! Sprawdziliśmy, w jakim okresie proponowane jest wprowadzenie owej obniżki!

Podatek VAT w Polsce

Podatek VAT stanowi, co do zasady, różnicę między podatkiem VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a podatkiem VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony). Jest on podatkiem pośrednim, płaconym od obrotu, obciążającym w ostatecznym rachunku finalnego konsumenta. Podstawowa stawka VAT w Polsce od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wynosi 23%. Poza podstawową stawką funkcjonują dwie stawki obniżone – 8% i 5% – a także specjalna stawka 0%.

Obniżka stawki podatku VAT do 15%

Zgodnie z projektem już od 1 lipca 2022 roku miałaby nastąpić stopniowa obniżka stawki podatku VAT, która finalnie wyniosłaby zaledwie 15%, czyli tyle ile wynosi jej dolna granica w Unii Europejskiej (Zgodnie z art. 97 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej, zmienionej dyrektywą Rady 2018/912 z dnia 22 czerwca 2018 r.). Stawka podstawowa miałaby ulec zmianie. Tempo proponowanych zmian przez posłów przedstawiamy w formie tabeli: 

do 1 lipca 2022

2023

2024

2025

2026

2027

20%

19%

18%

17%

16%

15%

Obniżka stawki podatku VAT - skutki

Autorzy projektu twierdzą, że obniżenie podatku VAT spowodowałby spadek cen wszystkich towarów i usług ze względu na bezpośredni efekt spadku stawki opodatkowania większości z nich oraz spadek kosztów produkcji pozostałych towarów i świadczenia pozostałych usług. W każdym roku odnotowane zostanie zmniejszone przeciętne opodatkowanie sprzedaży towarów i usług, co miałoby wpłynąć pozytywnie na budżety gospodarstw domowych. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu “Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że obniżka podatku od towarów i usług jest konieczną zmianą z punktu widzenia obrotu gospodarczego, równowagi fiskalnej oraz budżetów gospodarstw domowych.” 

Przewiduje się, że “koszt zmiany dla budżetu państwa, przy założeniu wzrostu konsumpcji o dodatkowe 2 pp. w ujęciu rocznym, wyniosą ok. 20 mld zł. Koszty te zostaną jednak rozłożone na 8 pierwszych lat wprowadzania zmiany, przez co będą mniej uciążliwe dla budżetu.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów